Ansatte i Forskningsrådet

Viser alle treff for valgte bokstav

T

Line Tangerås

Seniorrådgiver

 • Åpen forskerarena

Trine Tengbom

Avdelingsdirektør

 • Internrevisjon

Tore Tennøe

Avdelingsdirektør

 • Teknologirådet

Nikita Kaur Thind

Seniorkonsulent

 • Instituttpolitikk og sektorsamspill

Tine Thorbjørnsen

Seniorrådgiver

 • Helseforskning og helseinnovasjon

Kristin Elisabeth Thorud

Spesialrådgiver

 • Hav og polar

Berit Berg Tjørhom

Spesialrådgiver

 • Fornyelse i offentlig sektor

Anita Johansen Tomic

Seniorkonsulent

 • Bedriftenes innovasjonsarena

Hanne Kjersti Torgersen

Rådgiver

 • Økonomi

Cathrine Torp

Områdedirektør

 • Stab/Områdedirektør Kommunikasjon

Karin Totland

Spesialrådgiver

 • Industri og tjenestenæringer

Sander John Tufte

Avdelingsdirektør

 • Bedriftenes innovasjonsarena

Zlata Turkanovic

Seniorrådgiver

 • Global utvikling og internasjonale relasjoner

Mari Sundli Tveit

Administrerende direktør

 • Administrerende direktørs stab D-STAB

Eli Ragna Tærum

Spesialrådgiver

 • Klima og miljø

Yngvill Rådmannsøy Tømmerberg

Spesialrådgiver

 • Velferd og utdanning

Siri Tønseth

Spesialrådgiver

 • Universitets- og høgskolepolitikk

Christine Tørklep

Avdelingsdirektør

 • Industri og tjenestenæringer

Bård Tørustad

Spesialrådgiver

 • IKT