Ansatte i Forskningsrådet

Viser alle treff for valgte bokstav

S

Øyvind Veddeng Salvesen

Seniorrådgiver

 • Petroleum

Liv Karin Sameien

Seniorkonsulent

 • Bioøkonomi

Herleif Sandbakken

Spesialrådgiver

 • Stab/Områdedirektør - ORGDIGIT

Merethe Sandberg

Seniorrådgiver

 • Global utvikling og internasjonale relasjoner

Amar Kumar Satapathy

Seniorrådgiver

 • IKT

Rune Rambæk Schjølberg

Spesialrådgiver

 • Kvalitets- og prosesstyring

Ute Schumacher

Seniorrådgiver

 • HR og dokumentasjon

Karen Schønemann

Seniorkonsulent

 • Bedriftenes innovasjonsarena

Maryam Shapouri

Konsulent

 • Klima og miljø

Harald Holm Simonsen

Spesialrådgiver

 • Åpen forskerarena

Jesper Werdelin Simonsen

Områdedirektør

 • Administrerende direktørs stab D-STAB

Renate Margrete Simonsen

Seniorrådgiver

 • Helseforskning og helseinnovasjon

Zuhal Skaar-Olsen

Seniorrådgiver

 • Kvalitets- og prosesstyring

Mona Skaaraas

Rådgiver

 • Bedriftenes innovasjonsarena

Vidar Skagestad

Avdelingsdirektør

 • Bioøkonomi

Bjørn Skavlan

Direktør

 • Økonomi

Mads A. Skjelstad

Seniorrådgiver

 • Bedriftenes innovasjonsarena

Cathrine Skjolden

Rådgiver

 • Kvalitets- og prosesstyring

Elisabeth Skjønsberg

Seniorrådgiver

 • Digital kommunikasjon og brukerreise

Anne Skogstrøm

Seniorkonsulent

 • HR og dokumentasjon

Frida Skoland

Lærling

 • HR og dokumentasjon

Zhanna Saidenova Skrede

Seniorrådgiver

 • Velferd og utdanning

Brita Skuland

Seniorrådgiver

 • Identitet og innhold

Mona Kristin Skurdal

Rådgiver

 • Kvalitets- og prosesstyring

Tom Skyrud

Spesialrådgiver

 • Mobilisering og regional utvikling

Åse Slagtern

Spesialrådgiver

 • Energi

Stig Slipersæter

Spesialrådgiver

 • Administrerende direktørs stab D-STAB

Benjamin Donald Smith

Seniorrådgiver

 • Energi

Mette Nygård Smith

Rådgiver

 • Velferd og utdanning

Karianne Solaas

Spesialrådgiver

 • Helseforskning og helseinnovasjon

Jon Solberg

Seniorrådgiver

 • Digital kommunikasjon og brukerreise

Jan Frederik Anker Solem

Spesialrådgiver

 • IKT

Mari Susanne Solerød

Spesialrådgiver

 • Klima og miljø

Nina Elisabeth Solheim

Seniorrådgiver

 • Bioøkonomi

Arild Solvang

Seniorrådgiver

 • Digital kommunikasjon og brukerreise

Siv Johnsen Soriano

Seniorrådgiver

 • Instituttpolitikk og sektorsamspill

Thomas Stang

Spesialrådgiver

 • Mobilisering og regional utvikling

Aage Stangeland

Spesialrådgiver

 • Energi

Geir Stavdal

Seniorrådgiver

 • IKT

Trine Steen

Avdelingsdirektør

 • Mobilisering og regional utvikling

Anders J. Steensen

Spesialrådgiver

 • Petroleum

Sofia Anderholm Strand

Seniorrådgiver

 • Helseforskning og helseinnovasjon

Terje Strand

Seniorrådgiver

 • Åpen forskerarena

Lisbet Straume

Rådgiver

 • Instituttpolitikk og sektorsamspill

Marte-Eline Stryken

Seniorrådgiver

 • Fornyelse i offentlig sektor

Tobias Bade Strøm

Spesialrådgiver

 • Internasjonalisering

Eystein Strømmen

Seniorrådgiver

 • Kvalitets- og prosesstyring

Tove Karin Stølen

Områdedirektør

 • Stab/Områdedirektør - ORGDIGIT

Jan Rasmus Sulebak

Spesialrådgiver

 • Industri og tjenestenæringer

Lise Våland Sund

Spesialrådgiver

 • Industri og tjenestenæringer

Turid Ljiljana Syftestad

Spesialrådgiver

 • Stab/Områdedirektør - ORGDIGIT

Ulf-Rune Visur Syversen

Seniorrådgiver

 • Industri og tjenestenæringer

Birgitta Szanday

Seniorrådgiver

 • Statistikk og evaluering

Karolina Szokol

Seniorrådgiver

 • Helseforskning og helseinnovasjon

Randi Søgnen

Direktør

 • Administrerende direktørs stab D-STAB

Tore Søiland

Seniorrådgiver

 • Industri og tjenestenæringer

Anne Elisabeth Sølsnes

Seniorrådgiver

 • Forskningsinfrastruktur

Hilde Sølsnæs

Spesialrådgiver

 • HR og dokumentasjon

Frode Hovland Søreide

Rådgiver

 • Helseforskning og helseinnovasjon

Cathrine Sørensen

Rådgiver

 • Instituttpolitikk og sektorsamspill

Vidar Sørhus

Avdelingsdirektør

 • Fornyelse i offentlig sektor