Ansatte i Forskningsrådet

Viser alle treff for valgte bokstav

G

Frøydis Gaarder

Seniorrådgiver

 • Transport og maritim

Ole Martin Garseg

Seniorrådgiver

 • IKT

Frode Georgsen

Avdelingsdirektør

 • Statistikk og evaluering

Thorbjørn Gilberg

Seniorrådgiver

 • Bioøkonomi

Janicke Anne Giæver

Seniorrådgiver

 • Klima og miljø

Bente Gjelsnes

Seniorkonsulent

 • Åpen forskerarena

Maria Ellingsen Gran

Rådgiver

 • Kvalitets- og prosesstyring

Simona Grasso

Seniorrådgiver

 • Helseforskning og helseinnovasjon

Oddvar Grim

Seniorrådgiver

 • Transport og maritim

Camilla Grime

Rådgiver

 • Global utvikling og internasjonale relasjoner

Rune Groven

Seniorrådgiver

 • Bioøkonomi

Line Mariann Grønning-Wang

Seniorrådgiver

 • Helseforskning og helseinnovasjon

Marie Lund Grønseth

Seniorkonsulent

 • Universitets- og høgskolepolitikk

Marianne Grønsleth

Spesialrådgiver

 • Åpen forskerarena

Thomas Grønsten

Avdelingsdirektør

 • IKT

Eva Grøttland

Rådgiver

 • Velferd og utdanning

Leif Otto Gudbrands

Seniorrådgiver

 • Økonomi

Elisabeth Gulbrandsen

Spesialrådgiver

 • Bioøkonomi

Kjetil Telle Gyran

Seniorrådgiver

 • Økonomi

Hilde Garegg Gårdsmoen

Seniorrådgiver

 • Internasjonalisering