Vil du teste nytt SkatteFUNN-system?

Har du søkt SkatteFUNN tidligere? Er bedriften din klar til å sende ny søknad? Da kan du melde deg som pilotbruker.

I løpet av året vil søknader til SkatteFUNN bli levert i nytt system. For å sikre best mulig brukeropplevelse, inviterer vi inntil 15 bedrifter som pilotbrukere for å teste den nye løsningen.

Pilotbrukerne vil få rask saksbehandling og et eget tilbud om veiledning i søkeprosessen.

Vi ser etter bedrifter som har levert søknad til SkatteFUNN tidligere og er klare for å søke igjen. Dere er i gang med søknaden, eller begynner på den før påske. Dere skal levere en reell søknad i nytt system.

Hjelp under prosessen og raskt svar

Vi ønsker å se hvordan systemet fungerer for dere som søker. Dine tilbakemeldinger er derfor svært viktige for at vi skal se om noe bør endres før vi innfører det nye systemet til bruk for alle nye søknader til SkatteFUNN.

Som pilotbruker må du sende oss søknaden innen en periode på maksimalt tre uker. Om du bruker kortere tid, er det selvfølgelig helt fint. Du jobber med søknaden på eget arbeidssted eller der du foretrekker og legger søknaden inn i vår nye løsning. Du vil ha direktelinje via Teams til veiledere som bistår deg gjennom prosessen hvis og når du trenger det.

Vi ønsker å teste hele saksgangen i løsningen. Som pilotbruker vil du derfor få behandlet søknaden i løpet av noen uker fra innlevering – før sommeren.

Den som melder seg og blir med, tar vi kontakt med for mer informasjon om pilottesten.

Samme regler, nytt system

Skattefunn-ordningen og reglene vil være de samme, men søknadsskjemaet, klageprosessen og hva du skal rapportere, blir noe annerledes enn tidligere. Den viktigste endringen som dere møter fra start, er bedre sikkerhet med to-trinns pålogging. I tillegg må den som er registrert med signeringsfullmakt på vegne av bedriften, signere på at bedriften står bak søknaden.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 23. april 2024, kl. 16:37 CEST

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 24. april betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 måndag 22. april og tysdag 23. april kl. 08.00–15.45 og onsdag 24. april kl. 08.00–13.00.