Viktig satsning på forskning i nasjonal transportplan

Administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit er svært positiv til at regjeringens satser kraftig på forskning i den nye nasjonale transportplanen (NTP) 2025–2036. I planen settes det av 1,5 milliarder kroner til forskning og utvikling som blant annet skal gå til den nye senterordningen Transport 2050 og videreføring av Pilot-T.

Regjeringen legger opp til å etablere flere nye forskningssentre for Transport 2050 som vil styrke myndighetenes beslutningsgrunnlag, blant annet i arbeidet med å omstille transportsektoren til lavutslippssamfunnet. 

– Dette er svært gode nyheter, og dersom dette vedtas av Stortinget vil det bety en dobling av bevilgning til transportforskning, sier Sundli Tveit. Dette er en sektor med mange utfordringer og stort kunnskapsbehov, og det er helt nødvendig å legge ressurser på forskning i en sektor med så enorme investeringer, sier Sundli Tveit. 

Hun understreker at en slik satsning vil gi viktig kunnskap og kan bidra til at teknologi tas i bruk og er tilpasset norske forhold. Initiativet vil bidra til at Norge beveger seg raskere mot en mer sikker, bærekraftig og effektiv transportsektor.

Sundli Tveit roser også forslaget om å bruke 1 milliard kroner på grønn omstilling i luftfarten. – Det er avgjørende for å kunne få utslippene fra bransjen vesentlig ned og på sikt fjernes helt, sier Sundli Tveit. 

– Vi vil nå gå igjennom hele stortingsmeldingen og ser frem til å lese nøye igjennom alle forslagene sier Sundli Tveit. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 21. mai 2024, kl. 14:59 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.