Pengedryss til ledende forskning: 216 millioner kroner til banebrytende forskere

I dag får 21 forskningsprosjekter rundt i Norge en etterlengtet nyhet: De får totalt 216 millioner fra Forskningsrådet til forskningsprosjekter som skal gi banebrytende ny kunnskap. Felles for prosjektene er at de holder svært høy vitenskapelig kvalitet og at ideene til forskningen kommer fra forskerne selv. Universitetet i Oslo får flest nye prosjekter, og nesten en fjerdedel av potten.

- Forskerne som får støtte til sine prosjekter i dag spiller i den norske eliteserien. Her snakker vi fri, nysgjerrighetsdrevet forskning av aller høyeste kvalitet. For den norske kunnskapsberedskapen er vi helt avhengig av slik forskning, det fikk vi et tydelig eksempel på under utvikling av koronavaksinene. Det er ingen tvil om at vi i Norge satser kraftfullt på den fremragende frie forskningen, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp).  

Bilde av forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel
Det er ingen tvil om at vi i Norge satser kraftfullt på den fremragende frie forskningen, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp). (Foto: Regjeringen)

Prosjektene tildeles innenfor ordningen FRIPRO, og dette er første tildeling siden 2022. For å løse den økonomiske situasjonen i Forskningsrådet ble en rekke tildelinger ble fryst eller redusert i 2022. Regjeringen prioriterte i 2022 en ekstrabevilgning på 1,64 milliarder kroner, som blant annet gjør at disse nye prosjektene kan få støtte. 

Nye tiltak for å redusere ressursbruken og øke suksessraten 

På oppdrag fra regjeringen har Forskningsrådet innført tiltak for å få opp tilslagsprosenten på FRIPRO. Høsten 2023 ble det innført løpende søknadsmottak og -behandling i FRIPRO. Dette innebærer at søknader kan sendes inn når som helst, og at søknadene blir behandlet utover året. I tillegg ble det innført karantene for søknader som scorer under et visst kvalitetsnivå. Begge tiltakene ble innført for å redusere ressursbruken på søknadsskriving og øke suksessraten. Endringene i ordningen ble innført etter grundige diskusjoner mellom Forskingsrådet, universitets- og høyskolesektoren, og med forskningsinstituttene.  

- Vi må bruke mest mulig av forskningspengene på forskning – og være nøye på at ikke for mye ressurser går til søknadsskriving og administrasjon. FRIPRO var lagt opp på en måte som var svært ressurskrevende for både miljøene og Forskningsrådet. Der har vi nå tatt grep: Vi har lagt om systemet slik at vi får inn færre søknader. Kvaliteten er fortsatt høy, men ressursbruken, både på søknadsskriving og -behandling er mindre, sier Hoel. 

Det er til nå sendt inn i underkant av 270 søknader til FRIPRO, og 111 av de innsendte søknadene er klar til vedtak. Det gir en innvilgelsesprosent på 19 % for denne runden, i 2022 var den fem prosent. 

- Dette er første tildeling siden vi innførte endringene. Vi ser en tydelig nedgang i antall søkere. Samtidig er det positivt å se at fordelingen er omtrent som tidligere mellom institusjoner, institusjonstyper, fagområder, karrieretrinn eller prosjektleders kjønn. Fremover kommer vi til å følge tett hvordan endringene slår ut, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit.  

I 2024 er det planlagt fire runder med tildelinger, med første runde i juni. Det er planlagt å tildele inntil 225 mill. kroner per runde, og til sammen 900 millioner i 2024. Det er samme nivå som tidligere år.

Prosjekttittel 

Forskningsorganisasjon 

Støttebeløp 

Forskerprosjekt for erfarne forskere 

 

 

Conflict-related attacks on education and children’s lost life opportunities (EdAttack) 

Institutt for fredsforskning 

12 000 000

Fano manifolds, wall structures and torus fibrations 

Universitetet i Stavanger 

12 000 000

Disorder Induced Ordering in Gallium Oxide 
(DIOGO) 

Universitetet i Oslo 

12 000 000

Imaging the Big Bang through gravitational waves with LiteBIRD 

Universitetet i Oslo 

12 000 000

Endometriosis and adenomyosis throughout the life-course 

Folkehelseinstituttet 

12 000 000

NASTRAN: Numerical Analysis of STochastic tRANsport 

Universitetet i Oslo 

11 541 000

Viking to Christian Landscapes across the Norwegian Sea: Agricultural Trajectories and Resilience using sedaDNA and Fecal Lipids 

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 

11 976 000

Establishment of a long non-coding RNA (lncRNA) cell type enrichment atlas with a focus on endothelial enriched lncRNA function 

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 

10 599 000

Developing mRNA vaccines to fight viral diseases in Atlantic salmon 

Universitetet i Bergen 

11 996 000

Reconstructions of UV-B radiation across the Laschamps Geomagnetic Excursion 

Universitetet i Bergen 

12 000 000

Cytokine autoantibodies reveal monogenic inheritance of endocrine autoimmunity 

Helse Bergen HF 

12 000 000

Recording Explosive Munitions for the analysis of WAR crimes 

Institutt for fredsforskning 

11 999 000

Duplicate Divergence in three Dimensions 

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 

12 000 000

Cosmic Dust Injection into the Upper Earth Atmosphere 

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 

11 997 000

 

 

 

Forskerprosjekt for tidlig karriere 

 

 

Influence of land-use changes on ecosystem services: crop pollination services, and nature connectedness of people in tropical Asia 

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 

7 894 000

Photography as a Survival and Diaspora-Building Tool in the Aftermath of 1915 

Universitetet i Oslo 

8 000 000

An Architecture of Chronic Illness:  A Critical Exploration of Norwegian Buildings and Bodies from Post-war to Post-pandemic 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 

7 999 000

IslandParadox - Unraveling the Paradox of Genetic Diversity in Isolated Oceanic Lineages 

Universitetet i Oslo 

8 000 000

Worm Forest EcoSysTems in Arctic hydrothermal vents and cold seeps 

Universitetet i Bergen 

8 000 000

 

 

 

Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet 

 

 

The Fora of Rome and their Christian Graffiti (4th-8th centuries) 

Universitetet i Bergen 

4 800 000

Vulnerability of Nordic bat species to climate change: identifying seasonal bottlenecks across latitudes (NordBats) 

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 

4 799 000

Fakta:  

  • Støttegrense: 4 000 000-12 000 000 kroner
  • Utlyst beløp: ca. 900 millioner kroner vil fordeles på søknader sendt inn til våre utlysninger med løpende søknadsmottak. Midlene vil bli fordelt og tildelt jevnt ut over året. 
  • Tildelt beløp: 216 millioner 
  • Totalt søkt beløp: 1 131 millioner 
  • Behandlede søknader til nå i 2024: 111 
  • Innvilgede søknader: 21 
  • Innvilgelsesprosent: 19 % 
  • Prosjektvarighet: 36-96 måneder 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. juli 2024, kl. 23.32 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.