380 millioner til energiforskning

31 nye forskningsprosjekter får penger til å forske på blant annet avanserte batterimaterialer, løsninger for å redusere fuglekollisjoner i vindturbiner og risikohåndtering offshore i et endret klima.

Se liste over alle prosjektene nederst i saken

– Vi kan ikke nå de ambisiøse klima- og energimålene våre uten å satse på forskning og utvikling. Disse tildelingene går til spennende prosjekter innen blant annet solenergi, batterier og havvind. De vil styrke satsningen på et grønt industriløft og gjøre oss bedre rustet til å nå målene våre, sier energiminister Terje Aasland.   

Bygger norske batterimiljøer 

36 millioner går til tre prosjekter på forskning på nye, avanserte batterimaterialer. Blant annet får Universitetet i Stavanger nesten 12 millioner kroner for å forske på nye materialer for Na-ion batterier. I motsetning til litium finnes natrium i ubegrensede mengder, blant annet i form av salt i sjøvann. 

– Det er spennende at flere norske utdannings- og forskningsmiljøer nå satser tungt på å bygge opp kunnskap og kompetanse på batteriområdet, som også er et prioritert satsingsområde i vår Energi21-strategi, sier Aasland.   

Mer vindkraft krever ny kunnskap 

Fire prosjekter som får finansiering innenfor miljøvennlig energi dreier seg om ulike utfordringer knytte til vindkraft, og spesielt havvind. I to av prosjektene skal forskere undersøke konsekvenser for fugler og løsninger for å redusere fuglekollisjoner med vindturbiner. Prosjektene vil bli ledet av Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Sintef Energi AS. De får til henholdsvis 10 og 12,6 millioner kroner.  

Ett prosjekt, med forskere fra NTNU og UiT, skal forske på hvordan sjøis påvirker vindturbiner, et tema som blir mer aktuelt når det etableres vindparker på norsk sokkel. Et annet prosjekt ved SINTEF Ocean skal bidra til bedre kunnskap om vibrasjoner. Denne type kunnskap er viktig når turbinene blir større samtidig som tårnene blir bygget så kostnadseffektivt og med så lite materialer som mulig.  

Risikohåndtering offshore i et endret klima 

De pågående klimaendringene, kombinert med at offshoreindustrien tar i bruk nye teknologier og metoder, gjør at trusler fra naturkatastrofer vil forsterkes i årene framover. Forskere ved NTNU får 9,3 millioner kroner for å øke kunnskapen om årsaken til ulykker og hendelser i offshoreindustrien som en følge av klima og hvordan dette best kan håndteres og forebygges. Dette skal de gjøre ved hjelp av kompetanse fra både tradisjonelle petroleumsdisipliner og fornybare energiteknologier. 

– Energiomstillingen vi står i krever mer kunnskap om en rekke nye problemstilleringer. Klima- og miljøkrisen krever at vi forsker mer, men også at vi tar kunnskapen raskere i bruk, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit. 

Disse prosjektene får støtte

Petroleum 

Organisasjon Prosjekttittel Tildelt beløp Fylke/kommune
NTNU Risk assessment for the potential natural event triggered technical accidents of the offshore oil & gas industry in green transition  9 274 000 Trøndelag, Trondheim 
SINTEF AS  Robust and high-performance membranes for CO2 separation and sequestration from natural gas (MEMCO2)  11 850 000  Trøndelag, Trondheim 
UiB  Integrated study of Fluid Migration and Seepage in the Southern Norwegian North Sea - Impact on Hydrocarbons, Environment, and CO2 storage  16 000  000
Vestland, Bergen 
NORCE  Cement Placement in Irregular Wellbores  16 000  000
Vestland, Bergen 
HAVFORSKNINGS INSTITUTTET  Realistic assessment of the effects of anthropogenic offshore activity on the habitats of a keystone ecological and commercial fish species  14 274  000
Vestland, Bergen 
SINTEF AS  Testing the foundations of special core analysis  15 990  000
Trøndelag, Trondheim 
NORCE  Towards Autonomous Coiled Tubing Operations  16 000  000
Vestland, Bergen 
SINTEF OCEAN AS  MAPLES: Multi-fidelity and Probabilistic Lifetime Estimation for Slender Marine Structures  10 800  000
Trøndelag, Trondheim 

Miljøvennlig energi 

Organisasjon Prosjekttittel Tildelt beløp Fylke/kommune
UiS  Na+tteries - Negative Electrode-Electrolyte Solution Development for Sustainable, Scalable Full-Cell Sodium-Batteries  11 749 000  Rogaland, Stavanger 
SINTEF AS  Galileo: Green, electrode agnostic, polymer electrolytes for Na-ion batteries.  12 000 000  Trøndelag, Trondheim 
SINTEF AS  Solid-state sodium batteries: Screening for electrolyte materials  12 000 000  Trøndelag, Trondheim 
SINTEF AS  Robust metal barriers for safe use of hydrogen infrastructure  13 000 000 
Trøndelag, Trondheim 
IFE  Battery-Grade Carbon for Sodium-ion batteries  11 800 000 
Akershus, Lillestrøm
SINTEF OCEAN AS  Coupled vibrations of large optimized floating wind turbines  13 000 000 
Trøndelag, Trondheim 
IFE  DREAMS: Diagnostic Requirements for Evaluating and Advancing Module Safety  11 000 000 
Akershus, Lillestrøm 
SINTEF AS  Pol(Hy)Mer - Building knowledge on the compatibility of polymers for the hydrogen transport infrastructure  13 000 000 
Trøndelag, Trondheim 
SINTEF ENERGI AS  Improving energy production and safety in biocarbon value chains  13 000 000 
Trøndelag, Trondheim 
NTNU  Ageing mechanisms, performance and reliability of extruded HVDC cables  13 000 000 
Trøndelag, Trondheim 
CICERO  Europe’s evolving market design towards 2040: Electricity Market Reform and decision-making during its implementation  13 000  000
Oslo, Oslo 
SINTEF ENERGI AS  Transformer Liquid Dielectric Withstand Performance  13 000  000
Trøndelag, Trondheim 
SINTEF ENERGI AS  Deep integration between machine learning approaches and renewable energy optimization  9 600  000
Trøndelag, Trondheim 
NTNU  Ice, Wind and Structures  11 000  000
Trøndelag, Trondheim 
SINTEF AS  Recirculate IT - Develop, demonstrate, and monitor flexible energy-saving ventilation ensuring good indoor air quality  10 000  000
Trøndelag, Trondheim 
SINTEF AS  SolKit: A toolkit for sustainable photovoltaics integration in the Norwegian built environment  12 000  000
Trøndelag, Trondheim 
SINTEF ENERGI AS  SKARV: Active wind turbine control for bird strike prevention  12 600  000
Trøndelag, Trondheim 
SINTEF ENERGI AS  HiTES - High-Temperature Thermal Energy Storage for decarbonised and flexible industry processes  11 000  000
Trøndelag, Trondheim 
NTNU  REGional Electrification (REGEL) and key tensions in the Norwegian energy transition: Co-creating strategies and enabling better decisions  11 352  000
Trøndelag, Trondheim 
UiS  PowerPlay: Complementarity Formation and Trade-offs of the Nordic Battery Value Chain  11 354  000
Rogaland, Stavanger 
NTNU  Biodiversity-energy nexus: Pressures, impacts and potential for hydropower development in protected watercourses  11 354  000
Trøndelag, Trondheim 
SINTEF  Regional Energy System Pathways for Dearbonised Industry 2030  11 354  000
Trøndelag, Trondheim 
NINA  Offshore wind farm wake effects on seabird flight energetics  10 136  000
Trøndelag, Trondheim 

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. juli 2024, kl. 23.48 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.