115 millioner kroner til norsk KI-helsebedrift

Bedriften DoMore Diagnostics har utspring fra Forskningsrådets strategiske IKT- fyrtårnprosjekter der DoMore! var ett av tre store banebrytende prosjekter. DoMore Diagnistics AS effektiviserer og gir beslutningstøtte for kreftdiagnostikk og har nå fått en betydelig sum i tøff konferanse fra Det europeiske innovasjonsrådet.

Bilde som viser Torbjørn Furuseth, adm.dir. i DoMore Diagnostics AS
– EiC-bevilgningen representerer en reell ekstern validering av utviklingsplanene våre som vi vet kan forbedre og redde livene til mange kreftpasienter, sier Torbjørn Furuseth, administrerende direktør i DoMore Diagnostics.

Det europeiske innovasjonsrådet (EIC) offentliggjorde nylig at det tildeler inntil 10 millioner euro, nær 115 millioner kroner, til Oslo-selskapet DoMore Diagnostics AS for å utvikle ny teknologi som kan analysere kreftsvulster, gi presise prognoser og kunne persontilpasse behandlingen. Ved hjelp av kunstig intelligens og digitale biomarkører skal de kunne trekke ut og utnytte informasjon fra tumorvev som ikke er synlig for det menneskelige øye. 

EiC er et finansieringsprogram under EUs rammeprogram for utdanning, forskning og innovasjon, Horisont Europa. EiC finansierer radikal og banebrytende innovasjon og teknologi. Norske små og mellomstore bedrifter (SMB) kan søke EiC på lik linje med SMB-er i EU-land. 

Bygger selskapet sten på sten 

DoMore Diagnostics har fått støtte fra Forskningsrådet til arbeidet med EiC-søknaden som nå har gitt selskapet solid, langsiktig finansiering av sin banebrytende bruk av teknologi. 

– Vill jubel i DoMore Diagnostics! EiC-bevilgningen representerer en reell ekstern validering av utviklingsplanene våre som vi vet kan forbedre og redde livene til mange kreftpasienter. DoMore Diagnostics er en videreføring av forskningsprosjektet DoMore! som har mottatt betydelig midler fra Forskningsrådet. Vi har bygget selskapet sten for sten og er glade for at vi nylig fikk et innovasjonsprosjekt. Vi har og har også benyttet SkatteFunn, en god ordning som bør utvides med høyere beløp og dekningsgrad, sier Torbjørn Furuseth, administrerende direktør i DoMore Diagnostics. 

– Vi trenger at ny forskning og innovasjon tas i bruk for å løse de store samfunnsutfordringene vi står overfor. Kunstig intelligens spiller en nøkkelrolle og jeg er glad for at vi over tid har bidratt til at teknologien også kan behandle kreft og til å styrke norsk helsenæring, sier Mari Sundli Tveit, administrerende direktør i Forskningsrådet.

DoMore Diagnostics og DoMore!-prosjektet har tidligere fått godkjent SkatteFUNN-prosjekter og fått tildelinger blant annet fra IKT+, Innovasjonsprosjekter i næringslivet, Fyrtårnmidler for store IKT-prosjekter i helsesektoren. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 21. mai 2024, kl. 15:27 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.