Skal forske på hvordan klimaendringer påvirker sjøfugl, metanutslipp på Svalbard og befolkning i Kerala

Forskningsrådet gir penger til 14 nye prosjekter innen polarforskning i tilknytning til Svalbard og til forskning på effekter av klimaendringer globalt.

Klima er en av de viktigste faktorene som påvirker sjøfugl globalt. Økt forurensning er en belastning i seg selv og kan forsterke de uheldige effektene av klimaendringer.

− Klimaendringene gir stadig tydeligere utslag over hele kloden. Vi har fått mer tørke, flom, flere ekstreme skogbranner og villere stormer. Endringene er spesielt store i nordområdene. Norge har sterke fagmiljøer på både klima og polarforskning. Disse prosjektene kan være med å bygge kunnskap som vil være avgjørende for å forstå klimaendringene både her i nord og globalt, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Forskere ved Norsk institutt for naturforskning skal undersøke hvordan klimaendringer og økt forurensning påvirker tre arter sjøfugl; ærfugl, tyvjo og storjo. Studiet strekker seg fra Kongsfjorden på Svalbard til fastlands-Norge.

Universitetssenteret på Svalbard AS (UNIS) skal lede et prosjekt for å studere hvordan den raske nedsmeltingen av isbreer på Svalbard og tining av permafrost vil føre til raskere utslipp av metan som i dag er bundet i bakken. Metanutslipp er en stor bidragsyter til global oppvarming, men vi vet for lite om hvordan og hvor mye metan som vil slippes ut i atmosfæren når temperaturene stiger.

− Klimaendringene påvirker mennesker og natur i hele verden. Norge har svært gode forskningsmiljøer på klimaendringer, og disse prosjektene vil bidra til å forstå disse bedre, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit.

Nansensenteret skal samarbeide med indiske forskere om et prosjekt som undersøker hvordan klimaendringene påvirker økosystemene langs kysten i delstaten Kerala i India. Vi vet at kystområdene i tropene vil bli rammet svært hardt. Prosjektet skal gir mer kunnskap om endringene så myndigheter og samfunnsaktører kan planlegge klimatilpasningstiltak bedre.

Forskerprosjekt for fornyelse – Effekter av klimaendringer på natur

 

Prosjekt

Prosjektansvarlig
(institusjon)

Tildelt beløp 

Kommune/sted

Climatic Drivers to Antarctic Ice Sheet Response: Improving Accuracy in Sea Level Rise Projections

AKVAPLAN-NIVA AS

 

9 999 000

 

Tromsø

Climate-driven methane outgassing at terrestrial and marine-terminating glacier margins

UNIS - Avdeling for arktisk geologi

9 988 000

 

Svalbard

Reconstructing the biological carbon pump with ancient plankton DNA

NORCE Miljø/Klima VESTLAND

 

10 000 000

 

Bergen

Climate change and harvesting impacts on the pelagic fish community of Lake Tanganyika

NORD UNIVERSITET

 

10 000 000

 

Bodø

Climate Change impact on the marine Coastal ecosystem of Kerala

 

STIFTELSEN NANSEN SENTER FOR MILJØ OG FJERNMÅLING

 

9 996 000

 

Bergen

Predicting the impact of drought and increased temperatures on boreal forest ecosystems in Norway

NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU)

 

9 997 000

 

Ås

Present and past climate change impacts on Norwegian fjord ecosystems

 

NORCE Miljø/Klima VESTLAND

 

10 000 000

 

Bergen

Arctic forest futures - An integrative approach to understanding and anticipating ecological transitions in the forest-tundra ecotone

UIT

 

10 000 000

 

Tromsø

 

Forskerprosjekt for fornyelse – Svalbard i en pan-arktisk kontekst

 

Prosjekt

Prosjektansvarlig (institusjon)

Tildelt beløp 

Kommune/sted

Integrating past evolution, adaptive capacity, and dispersal in population viability analysis under climate change

 

STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA

 

10 000 000

Trondheim

Interactive effects of pollutants and climate on seabirds Arctic Coastal ecosystems (ClimACTox)

NINA OSLO

 

10 000 000

Oslo

INSULATE: How above- and belowground biotic traits shape insulation of permafrost in a warming Arctic

UNIS - Avdeling for arktisk biologi

10 000 000

 

Svalbard

Optimisation of the Kongsfjorden Rijpfjorden Observatory Program

UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAMPUS TROMSØ

 

10 000 000

 

Tromsø

Development and evaluation of a model-based strategy to identify POP-like chemicals with a potential to accumulate on Svalbard

NILU - STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR LUFTFORSKNING

 

9 999 000

 

Lillestrøm

Deep-soil nutrient effects on the permafrost carbon-climate feedback

UNIS - Avdeling for arktisk biologi

 

9 999 000

 

Svalbard

 

Pressekontakt

Meldinger ved utskriftstidspunkt 15. juni 2024, kl. 12.58 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.