Nytt styre oppnevnt for Forskningsrådet

Kunnskapsdepartementet har i dag oppnevnt nytt styre for Norges forskningsråd. Det sittende styret utvides med to nye medlemmer, og Gunnar Bovim tar over etter Kristin Halvorsen som styreleder.

Det nye styret er oppnevnt for fire år fra 1. juli 2023. Sammen med Gunnar Bovim, kommer to nye medlemmer inn i styret: Iselin Marstrander, administrerende direktør i Nordlandsforskning, og Paula Eerola, leder av Finlands vitenskapsakademi.

– I dag vil jeg gi en stor takk til Kristin Halvorsen, som har gjort en meget imponerende innsats det siste året, og som nå selv har valgt å gi stafettpinnen videre. Det har vært en krevende jobb å få ryddet opp i økonomien. I fellesskap mellom et dyktig styre, en administrasjon i Forskningsrådet som virkelig har stått på og en nødvendig tilleggsbevilgning fra regjering og storting har vi fått det til. Nå kan vi se framover mot nye satsinger og løft for norsk forskning, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

Statsråden understreker Forskningsrådets avgjørende rolle for Norge som kunnskapsnasjon:

– Forskningsrådet har stor betydning for Norge. Det er vår viktigste konkurransearena for å øke kvaliteten på norsk forskning, og vår fremste forskningspolitiske rådgiver. At Forskningsrådet lykkes med sitt samfunnsoppdrag er svært viktig, og jeg er veldig trygg på at Gunnar Bovim har kunnskapen, erfaringen og gjennomføringsevnen som trengs for å lede Forskningsrådets styre, sier Borten Moe.

Med bakgrunn som blant annet lege, administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF, rektor ved NTNU og en rekke tunge styreverv, har Gunnar Bovim bred kjennskap til norsk forsknings- og innovasjonspolitikk. Han kjenner Forskningsrådet godt som tidligere hovedstyremedlem og leder av et divisjonsstyre. Han ser fram til å ta fatt på «Norges viktigste styreverv»:

– Jeg kan knapt tenke meg et styreverv som er viktigere i Norge. Forskningsrådet spiller en nøkkelrolle for forskning, innovasjon og samfunnsutvikling. Betydningen av forskningsmiljøer som strekker seg mot den internasjonale toppen og som er engasjert i å løse våre største samfunnsutfordringer, kan knapt overvurderes, sier Gunnar Bovim.

Etter en midlertidig periode, der Forskningsrådets styre gikk fra å ha elleve til fem medlemmer, er det nå landet på at styret til Forskningsrådet vil bestå av syv personer:

– Vi utvider nå styret med to personer. Vi får inn en bredere vitenskapelig kompetanse som sammen med det øvrige styrets samlede erfaring og kunnskap, vil sikre oss et handlekraftig og effektivt styre. Kombinasjonen av kontinuitet og ny kompetanse, vil gi et godt fundament for den videre forskningssatsingen i Norge, sier Ola Borten Moe.

I forbindelse med oppnevningen av det nye styret er forskriften for Norges forskningsråd revidert. Ansvaret for å oppnevne styret flyttes fra Kongen i statsråd til Kunnskapsdepartementet, i tråd med vanlig praksis for andre statlige styrer.

Styret består av både gjenoppnevnte og nye medlemmer. Det er lagt vekt på stor grad av gjenoppnevning for å sikre forutsigbarhet og videreføring av kjennskap til drift og historikk. 

 

Verv Navn og bakgrunn (alder, geografisk tilhørighet og yrke)
Leder Gunnar Bovim (1960, Trondheim), rådgiver NTNU (ny)
Nestleder Birger Vikøren (1961, Oslo), samfunnsøkonom (gjenoppnevnes)
Medlem Gunnar Hovland (1965, Trondheim), konsernsjef i Tine (gjenoppnevnes)
Medlem Linda Nøstbakken (1978, Bergen), forskningsdirektør SSB (gjenoppnevnes)
Medlem Brit Elin Steinveg (1964, Tromsø), seniorrådgiver UiT (gjenoppnevnes)
Medlem Iselin Marstrander (1959, Bodø), adm.dir Nordlandsforskning (ny)
Medlem Paula Eerola (1962, Finland), leder av Finlands vitenskapsakademi (ny)
Medlem Per Magnus Kommandantvold, ansatte sin representant
Medlem Per Arne Karlsen, ansatte sin representant

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 15. juni 2024, kl. 13.50 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.