Første norske president i Science Europe

Administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit er valgt som ny president i Science Europe. Sundli Tveit er med det den første norske lederen i den prestisjefylte organisasjonen.

Bilde av det nye styret i Science Europe
Administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit er valgt som ny president i Science Europe. Her sammen med det nyvalgte styret.

– Dette er en stor ære, og jeg ser veldig frem til å starte opp i det viktige vervet som president for Science Europe, sier Mari Sundli Tveit. - Verden står overfor formidable og komplekse utfordringer. Å møte disse utfordringene vil kreve fremragende banebrytende forskning og økt innsats fra forskningsfinansiører og forskningsutførende organisasjoner for å styrke kunnskapsgrunnlaget, forstå utfordringene bedre og bidra til løsninger og kunnskapsbaserte beslutninger. Her spiller Science Europe en viktig strategisk og forskningspolitisk rolle, sier Sundli Tveit.  

Science Europe er en medlemsorganisasjon som representerer 41 forskningsfinansiører og forskningsutførende organisasjoner. Forskningsrådet har siden starten støttet opp om og deltatt aktivt i Science Europe. Det europeiske forsknings- og innovasjonssamarbeidet har fått økende betydning de siste årene. 

– Science Europe spiller en sentral rolle i å styrke og knytte sammen aktivitetene til medlemslandene, assosierte land og EU-kommisjonen. I løpet av det siste tiåret har Science Europes stemme blitt stadig sterkere og innflytelsesrik i utviklingen av forsknings- og innovasjonspolitikk. Dette viktige arbeidet ser jeg frem til å videreutvikle, sier Sundli Tveit.  

Diskusjonene rundt det neste rammeprogrammet begynner nå, og her vil Science Europe spille en viktig rolle.  

– Jeg er overbevist om at Science Europes rolle vil bli stadig viktigere i årene som kommer. Forskningen er internasjonal i sin natur. Økende geopolitiske spenninger gir utfordringer og dilemmaer for det internasjonale samarbeidet.  Science Europe spiller en viktig rolle i å utvikle rammer for å fremme internasjonalt samarbeid. Jeg ser også frem til samarbeidet med Global Research Council for å styrke den globale dimensjonen, sier Sundli Tveit. 

Les mer om deres forskningsstrategi for 2021-2026 Science Europe Strategy Plan 2021-2026 - Science Europe 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 23. april 2024, kl. 16:23 CEST

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 24. april betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 måndag 22. april og tysdag 23. april kl. 08.00–15.45 og onsdag 24. april kl. 08.00–13.00.