Forskningsrådets KI-ekspertgruppe har levert sine anbefalinger

Ekspertgruppen som Forskningsrådet har oppnevnt for å gi innspill til innretning på KI-milliarden har nå levert sine anbefalinger. I sine anbefalinger har ekspertgruppen skissert fire mulige tilnærminger.

Illustrasjon av hender på et tastatur kombinert med et skjermbilde som viser et hode med AI inni et tannhjul istedenfor hjerne

Ekspertgruppen har nå levert sitt andre notat der de kommer med forslag til tilnærminger for å møte ambisjonene i satsingen. Prorektor for forskning og utvikling ved Oslo Met, Tanja Storsul, har ledet ekspertgruppen.  

Les notatet her 

– Dette har vært et svært spennende arbeid, sier Storsul. Vi har hatt et viktig mandat og korte frister. Jeg vil takke alle i ekspertgruppa for stor innsats og godt samarbeid. Jeg håper notatene våre vil være nyttige for videre utforming av KI-satsingen i Forskningsrådet, sier hun. 

I notatet trekker ekspertgruppen frem flere hensyn som må legges til grunn for å en langsiktig, fruktbar, banebrytende og tverrfaglig KI-satsning. Gruppen mener satsningen må legge til rette for: 

  • en tydelig innretning 
  • samarbeid mellom fag, sektorer og over landegrenser 
  • sporene i satsingen må ses i sammenheng 
  • milliarden må brukes så den kan vokse 
  • den må forene behovet for å komme raskt i gang med langsiktig kunnskapsutvikling 

I sine anbefalinger har ekspertgruppen skissert flere mulige tilnærminger. Det kan etableres ett nasjonalt distribuert senter, flere ulike sentre, en portefølje av ulike typer prosjekter og tiltak eller en kompetansehub. 

– De ulike tilnærmingene har både styrker og ulemper ved seg, sier Storsul. Tilnærmingene er ikke utformet i detalj og vil kunne videreutvikles, kombineres eller fungere som inspirasjon for videre arbeid, sier hun. 

Ulike syn i ekspertgruppen 

I ekspertgruppen er det ulike syn på hva som vil være den beste tilnærmingen for å ivareta hensynene vi har skissert. 

En del av ekspertgruppen mener at ett nasjonalt distribuert senter vil være den foretrukne tilnærmingen. Disse legger vekt på at KI-milliarden gir en enestående mulighet til å få til en konsentrert satsing med et tydelig fotavtrykk der Norge plasseres på kartet som en KI-nasjon. Andre i ekspertgruppen foretrekker en kombinasjon av flere tilnærminger. Disse vurderer risikoen ved en satsing på ett senter som høy. Denne delen av ekspertgruppen peker ikke på én bestemt tilnærming som et foretrukket alternativ, men på at satsingen kan integrere elementer fra flere av tilnærmingene som samlet gir en sterk satsing.  

– Hele gruppen står samlet i at uansett hvilken eller hvilke tilnærminger som velges er det viktig at ambisjonene for satsingen er høye og at hensynene vi har skissert i dette notatet ivaretas, sier Storsul.  

Veien videre 

Administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit er imponert over arbeidet fra ekspertgruppen.  

– Jeg er imponert over det arbeidet som ekspertgruppen har gjort på så kort tid, sier Mari Sundli Tveit. Disse anbefalingene vil være svært verdifulle når vi nå skal sette KI-milliarden i arbeid og se den i sammenheng med den øvrige forsknings- og innovasjonsinnsatsen innenfor KI, sier hun.  

I tillegg til ekspertgruppens anbefalinger har Forskningsrådet fått over hundre skriftlige innspill og det har vært stor oppslutning om de tre innspillsmøtene som ble avholdt i november. 

Alle innspill blir med videre i utformingen av satsingen og sammen danner de grunnlag for Styrets neste behandling 7. februar 2024. Utlysninger og planer fremover utformes etter styremøtet og tildeling av de første midlene vil skje medio 2024. Vi forventer å få ut den første utlysningen allerede i vinter. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 23. april 2024, kl. 16:19 CEST

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 24. april betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 måndag 22. april og tysdag 23. april kl. 08.00–15.45 og onsdag 24. april kl. 08.00–13.00.