95 millioner kroner til helseforskning i kommuner

Gjennom Forskningsrådet investerer regjeringen i seks forskningsprosjekter om helse i kommunene. Prosjektene handler blant annet om hjemmeboende eldre, e-helse-verktøy for tidlig diagnose av demens og digitale helsetjenester for unge som sliter psykisk.

Prosjektene som nå blir finansiert utføres i samarbeid med kommuner og skal utvikle ny kunnskap og bygge kompetanse for å møte kommunenes utfordringer innenfor helse. Foto: Shutterstock

– Forskning og innovasjon er avgjørende for at vi skal utvikle en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste og at kommunene skal lykkes med å gi innbyggerne et godt tilbud. Det er flott og gledelig å se den store interessen for forskning i kommunene. Det viser vilje til å finne nye løsninger og teste ut nye metoder til beste for brukere, pasienter og fagfolk, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Prosjektene som nå blir finansiert utføres i samarbeid med kommuner og skal utvikle ny kunnskap og bygge kompetanse for å møte kommunenes utfordringer innenfor helse. Forskningsresultatene skal bidra til å styrke kommunenes folkehelsearbeid og kvaliteten i behandling og tjenestetilbudene og ha overføringsverdi til hele kommunesektoren.

Kunnskap for bedre kommunale helsetjenester

Blant annet får forskere ved Universitetet i Oslo 16 millioner kroner til et prosjekt der de skal utvikle et e-helse-verktøy for tidlig diagnose av demens som skal være tilpasset pasientenes biologi og sosiale forhold. Data fra eksisterende biobanker brukes for å utvikle en persontilpasset digital avatar for mer nøyaktig diagnostikk. Algoritmer vil bli brukt i en portal som støtteverktøy for avgjørelser som gjøres av helsepersonell. Verktøyet skal testes på sykehus og i kommunale helsetjenester.

Senter for omsorgsforskning Vest får 16 millioner kroner til et prosjekt som handler om hjemmeboende eldre og hvordan kommunale tjenester kan bli mer bærekraftig og skreddersydde til den enkelte pasient. Ny kunnskap skal gjøre det lettere med tidlig intervensjon og med å vurdere hvilke kommunale helse- og omsorgtjenester som skal tilbys.

NORD Universitet får 16 millioner kroner til et prosjekt som har som mål å forstå unge menneskers fortellinger og opplevelse av mentale utfordringer og til å lage digitale helsefremmende tiltak for mental støtte. Prosjektet er i hovedsak helsefremmende, men det har også betydning for bærekraftig behandling og tjenester i kommunene. Prosjektet tar også inn samisk kultur og språk.

– Disse spennende prosjektene vil styrke kunnskapen og gi bedre forebygging, behandling og tjenester i kommunal sektor, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit.

Disse får tildeling:

PROSJEKT

PROSJEKTEIER

INNSTILT BELØP (I 1000 KRONER)

The NEON Young Norway Study: Facilitating Narrative Experiences Online to Provide Mental Health Support for Young People

NORD UNIVERSITET

16000

EASE - Early Support after Exposure to Trauma

NASJONALT KUNNSKAPSSENTER OM VOLD OG TRAUMATISK STRESS AS

16000

Early intervention in long-term care: new model for tailored initial efforts and allocating of services (EARLY INTERVENTION)

Senter for omsorgsforskning Vest (Høgskulen på Vestlandet)

16000

Sustainable Local Mental Healthcare

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie (NTNU)

15995

eCardiacRehab – a pragmatic trial on a home-based patient-centered e-Health programme with tailored solutions

HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS

16000

 

Multimodal digital avatar tools for early diagnosis of dementia in municipalities

 

 

Universitetet i Oslo

 

16000

 

Pressekontakt

Vivill Vinsrygg

    Pressekontakt

Meldinger ved utskriftstidspunkt 13. juli 2024, kl. 02.44 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.