500 millioner kroner til forskning i næringslivet i hele landet

Forskningsrådet tildeler nå 494 millioner kroner til 39 forskningsbaserte innovasjonsprosjekter i bedrifter i hele landet. Kunstig intelligens, bærekraftig omstilling og effektivisering, og grønt skifte er gjennomgående i mange av prosjektene som nå får støtte.

Dette er en åpen konkurransearena for næringslivet der forskningen skal ta utgangspunktet i bedriftenes egne strategier og behov. Prosjektene som nå får penger, skal sørge for at kunnskap og nye løsninger fra prosjektet blir tilgjengelige for flere. 

– Næringslivet er godt i gang med en historisk omstilling! Regjeringen vil legge til rette for at norske bedrifter i enda større grad kan gripe mulighetene som ligger i det grønne skiftet. Da er forskning og innovasjon viktig. Prosjektene som nå får støtte tar utgangspunkt i bedriftenes egne behov, og skal bidra til et grønnere og mer digitalisert næringsliv, sier næringsminister Jan Christian Vestre.  

Prosjektene som får støtte skal utvikle nye eller forbedrede produkter, tjenester eller produksjonsprosesser. Kunstig intelligens, bærekraftig omstilling og effektivisering og grønt skifte er gjennomgående i mange av prosjektene som nå får støtte. I tillegg støttes en rekke helseprosjekter med store positive samfunnsmessige effekter.  

– Vi ser at bedrifter som investerer i forskning og innovasjon lykkes, derfor har regjeringen som mål å øke næringslivets investeringer i forskning og utvikling. Vi må utfordre næringslivet til å sette i gang forskningen de opplever som viktig for seg og sin utvikling, samtidig som de også bidrar løse de store samfunnsutfordringene. Det gjør vi med denne tildelingen, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch.

– Vi mottok 194 søknader, og jeg er veldig glad for at vi nå kan gi støtte til hele 39 prosjekter, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit. Og det er verd å merke seg at det er svært høy kvalitet og innovasjonspotensial i søknadene. Det er også veldig positivt at Handelens Miljøfond finansierer to av prosjektene, sier Sundli Tveit.  

Samarbeidet med Handelens Miljøfond

Til sammen er det 39 prosjekter som får støtte. To av disse prosjektene får støtte gjennom samarbeidet om redusert og sirkulær plastbruk mellom Handelens Miljøfond og Forskningsrådet.

  

Bedrift Prosjekttittel Innstilt beløp (i 1000) Kommune Fylke
ADJUTEC PHARMA AS Development of a novel broad-spectrum antibiotic resistant inhibitor product 16000 Oslo Oslo
BLUE WAVE THERAPEUTICS AS ALPHAGLIO: Development of a novel treatment for glioblastoma 16000 Bærum Viken
NETRON AS Netron Automated Optimisation for Virtual Production 12500 Fredrikstad Viken
RETRAMS AS Robotic Handling of Reusable Surgical Equipment 8630 Kinn Vestland
SONAIR AS SoundVision - An ultrasonic 3D distance sensor for autonomous robots 16000 Oslo Oslo
HEMISPHERIAN AS A one-of-a-kind approach to treat Ovarian Cancer 16000 Oslo Oslo
CYBERNETICA AS NESA – New Emission Surveillance solutions for the Aluminium industry 16000 Trondheim Trøndelag
Exact Geo Survey AS DigiBygg – AI for automated production of digital building models and smart building analyses. 11079 Oslo Oslo
AUGERE MEDICAL AS ColoCompare: colonoscopy guidance and AI assisted procedure comparison 11966 Oslo Oslo
FAUNA ECO AS Triggering green decision-making 15998 Oslo Oslo
NOWWELL AS IVS-SUI: Incontinence Valve System (IVS) for treating patients with Stress Urinary Incontinence (SUI) 16000 Oslo Oslo
BRAV AS FramSki - The future of high-performance responsible skiing 15000 Lillehammer Innlandet
LEIRVIK AS Towards Successful Laser Welding of Aluminium 10000 Stord Vestland
HYDRO ALUMINIUM AS Hyper Efficient Process for eXtruded ALuminium based on Post Consumer Scrap 10000 Oslo Oslo
NORDIC DOOR AS Smart teknologi og smarte mennesker - utvikling av maskinlæring og menneskelig læring for nullfeilsproduksjon 13325 Lyngdal Agder
MEMSCAP AS Sensor TEchnology for Greater Medical Apparatus 14000 Horten Vestfold og Telemark
ISIFLO AS Modulær prosess for fleksibel produksjon av komposittrørkoblinger 11800 Vestre Toten Innlandet
K A RASMUSSEN AS IRIS: Iridium and Ruthenium Recovery from Green Hydrogen Systems 3875 Hamar Innlandet
NORSKE SKOG SKOGN AS f-CTMP – Forenklet CTMP prosess 5966 Levanger Trøndelag
FINN NO AS Vertical sustainable platform organizations 16000 Oslo Oslo
HUNTON FIBER AS BioBoard - våtformede trefiberbaserte byggeprodukter 13800 Gjøvik Innlandet
DRIFTI AS Neste generasjons digitale verktøy for håndverkere for økt produktivitet og bærekraftig materialvalg 9700 Oslo Oslo
MILJØTEKNIKK TERRATEAM AS Fremtidens RESept for sluttbehandling av farlig avfall 6698 Rana Nordland - Nordlánnda
DOMORE DIAGNOSTICS AS Clinical validation and implementation of the AI-based digital biomarker Histotype Px to personalize treatment in colorectal cancer 16000 Oslo Oslo
ELEMENT LOGIC AS Self-Managed Warehouse 15500 Ullensaker Viken
PARALLELO AS GreenSpace - Et parametrisk verktøy for optimalisering av klimavennlige leilighetsplaner med klimagassanalyse i prosjekteringsfasen 16000 Herøy (Møre og Romsdal) Møre og Romsdal
FORZASYS AS AI-Storyteller: Intelligent Content Curation for Sports 3230 Oslo Oslo
KONGSBERG AUTOMOTIVE AS FUture Sustainable MAterial for Couplings 16000 Kongsberg Viken
MERCELL HOLDING AS Metoder for Smidige behov og Krav i Offentlige Anskaffelser 16000 Oslo Oslo
GE Vingmed Ultrasound A/S EchoValve 10750 Horten Vestfold og Telemark
FIELDMADE AS Robust additive manufacturing of polymer composites for optimal part production 12700 Lillestrøm Viken
BOOST AI AS Enabling Flexible Conversational AI by Integrating Large Language Models 15600 Sandnes Rogaland
NORSK TITANIUM AS Sustainable and efficient Additive Manufacturing for Critical aerospace and industrial Components 15400 Oslo Oslo
SOMSAGT AS Utvikling av en interaktiv og selvlærende kommunikasjonssimulator for nødsamtaler 11997 Oslo Oslo
ARCTICZYMES AS NextGenRNAZymes – Novel Enzymes for Next Generation Manufacturing RNA Therapeutics 11800 Tromsø Troms og Finnmark
ONCOSYNE AS Clinical feasibility of in vitro diagnostic drug testing for pancreatic cancer 16000 Oslo Oslo
SENSORITA AS Remote Waste Characterization and Quality Control 16000 Oslo Oslo
ELOPAK ASA InnFiber 7400 Asker Viken
HELGELAND MARINASYSTEMER AS Development of a fully circular pontoon design by substituting EPS with a foamed carbon sequestrated geopolymer-concrete 7000 Rana Nordland 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 23. april 2024, kl. 15:38 CEST

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 24. april betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 måndag 22. april og tysdag 23. april kl. 08.00–15.45 og onsdag 24. april kl. 08.00–13.00.