50 millioner kroner til doktorgradsprosjekter i næringslivet

26 ansatte i norske bedrifter kan nå ta en doktorgrad i egen bedrift. Prosjektene handler om blant annet forretningsmodeller for framtidens nullutslippsluftfart, risikoen ved bygging av kjernekraftverk og behandlingsprogram for par der en eller begge har en psykisk lidelse.

Norge trenger et næringsliv som forsker. Doktorgradsprosjekter som gjennomføres i bedrifter skaper kunnskap som gir bedriftene et konkurransefortrinn som igjen bidrar til å skape nye løsninger og nye arbeidsplasser. Foto: Shutterstock

– Norge trenger et næringsliv som forsker. Doktorgradsprosjekter som gjennomføres i bedrifter skaper kunnskap som gir bedriftene et konkurransefortrinn som igjen bidrar til å skape nye løsninger og nye arbeidsplasser. Ordningen bygger kontaktnett og relasjoner mellom akademia og industri langt ut over prosjektperioden. Det er mange spennende prosjekter som nå settes i gang, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch. Hun understreker at ordningen er viktig for å øke næringslivets investeringer i forskning. 

Fordyping i komplekse utfordringer

Blant annet kan en ansatt i Widerøe sette i gang et fireårig doktorgradsprosjekt som skal hjelpe Widerøe Zero med å utforske mulige forretningsmodeller for fremtidens nullutslippsluftfart. Forskningen skal inkludere forretningsmodeller for batteri- og hydrogendrevne fly, helikopterfly, nye rutenettverk, kundeperspektiver, drift og operasjon. Prosjektet er et Samarbeid mellom Widerøe Zero AS og Cranfield University i UK.

Inmeta Consulting får finansiering til prosjektet Er kjernekraft aktuelt for Norge? Stipendiaten skal blant annet vurdere risikoen ved bygging av kjernekraftverk i Norge, hva som kan gå galt og hva sannsynligheten for at uønskede hendelser inntreffer. Prosjektet skal også gjøre analyser av lønnsomhet og marked.

En ansatt i helsebedriften Institutt for psykologisk rådgivning skal nå sette i gang prosjektet "Å hele sår fra fortiden foran sin partner – En prosess- og utfallsstudie av effekt og endringsprosesser i emosjonsfokusert parterapi" der kandidaten skal forske på hvordan etablerte handlingsmetoder kan videreutvikles for å behandle par med traumeerfaringer.

–I en tid med store globale utfordringer og rask teknologisk utvikling, er det viktig knytte næringslivet tettere til forskningsfronten. Et næringsliv som forsker vil også være avgjørende for norsk verdiskaping og at norske bedrifter skal lykkes i den internasjonale konkurransen. Nærings-ph.d.- er et konkret tiltak som bidrar til denne visjonen, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit.

Disse prosjektene blir finansiert 

Prosjekttittel

Bedrift

Kommune, fylke

FRAMO – Aquastream2

FRAMO AS

Askøy, Vestland

Computational studies on the impact of electrochemical pre-lithiation process on cell production

BEYONDER AS

Sandnes, Rogaland

Vitamin K2 for improving cellular health

NATTOPHARMA AS

Bærum, Viken

Business Models for Zero Emission Aviation

WIDERØE ZERO AS

Bodø, Nordland

Non-destructive evaluation and modeling of degradation mechanisms in Lithium-ion battery modules.

EVYON AS

Oslo

Methods for enhanced utilization of the regional distribution grid system (DSO) in the interplay with the transmission system (TSO)

LEDE AS

Porsgrunn,
Vestfold og Telemark

Modellering av overvannsstrømmer fra nedbørshendelser med fokus på metodikk for beregning av avrenningskoeffisienten.

7ANALYTICS AS

Bjørnafjorden, Vestland

Transforming Learning and Development A study on the 70:20:10 learning framework using VR and AI to enhance organizational outcomes

WILHELMSEN SHIPS SERVICE A/S

Bærum, Viken

Nærmere naturlig lys: effekter av døgnrytmestyrt belysning (arbeidstittel)

NORCONSULT AS

Bærum, Viken

SKILLREF – Studying and addressing the challenges of integration of high-skill refugees in the Norwegian labour market

NORGES MULTIKULTURELLE SENTER AS

Kvinesdal, Agder

Trening som behandling av spondyloartritt

ABEL TECHNOLOGIES AS

Tromsø,
Troms og Finnmark

Near-field electrospinning

Element One Energy AS

Bergen, Vestland

A NEW TOOL TO DEBRIDE INFECTED IMPLANTS

CORTICALIS AS

Oslo

Student Voice and Participation – Developing and Enabling Student Agency and Potential in Schools

KS Konsulent AS

Oslo

ADVANCING CONTROLLED ENVIRONMENT AGRICULTURE USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE

RIFT LABS AS

Ås, Viken

Å hele sår fra fortiden foran sin partner – En prosess- og utfallsstudie av effekt og endringsprosesser i emosjonsfokusert parterapi.

Institutt for psykologisk rådgivning

Oslo

Data-Driven Operation and Control of Power Systems

STATKRAFT ENERGI AS

Oslo

Hybrid Models for the Design of ML-enabled Machinery for Sustainable Offshore and Subsea Well Service Applications

DYNAMIC WELL SOLUTIONS AS

Sola, Rogaland

Er kjernekraft aktuelt for Norge?

INMETA CONSULTING AS

Oslo

Electrode-electrolyte studies for improved energy and power density

BEYONDER AS

Sandnes, Rogaland

Computational Fluid Dynamics applied to wave energy extraction in a coastal environment

OCEAN OASIS AS

Oslo

Rotteforsøk og klinisk studie på helseeffekter fra fiskemel.

LANCAR NUTRI AS

Ålesund, Møre og Romsdal

Autonom saksbehandling med maskinlæring

NORKART AS

Oslo

Machine Learning-based expert system for the coating manufacturing industry for predicting coating performance

JOTUN A/S

Sandefjord,
Vestfold og Telemark

Building Emotional Resilience. Understanding the connection between emotions and optimal learning to elicit robust development.

Center for Transformative Leadership AS

Trondheim, Trøndelag

Network Infrastructure Operator Responses to Cyber Attack: Legal and Technical Requirements and Constraints

TELENOR NORGE AS

Bærum, Viken

Pressekontakt

Vivill Vinsrygg

    Pressekontakt

Meldinger ved utskriftstidspunkt 17. juni 2024, kl. 22.03 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.