45 millioner kroner til prosjekter som gir kraft til det grønne skiftet

Tre prosjekter får 45 millioner kroner i støtte gjennom Pilot-E for å utvikle løsninger som skal styrke kapasitetsutnyttelsen i kraftsystemet. Selskapene som får støtte er Eviny, Ringerikskraft og Agder Energi Fleksibilitet, alle med samarbeidspartnere. Bakgrunnen for støtten er at kraftsystemet ikke utnyttes fullt ut i dag. Pilot-E er en samordnet finansiering i regi av Enova, Forskningsrådet og Innovasjon Norge.

Illustrasjonsfoto som viser kraftlinjer
De tre prosjektene som tildeles finansiering fra Pilot-E, utfyller hverandre godt. Bedriftene som får prosjektfinansiering er lokalisert i Bergen, Hønefoss og Kristiansand. Sammen med tre prosjekter tildelt på samme tid i fjor, har PILOT-E fått opp en fin portefølje med prosjekter som samlet vil sette Norge i stand til bedre å utnytte energisystemet.

Det norske energisystemet, norske husholdninger og norsk næringsliv har det siste året blitt stilt overfor en ny virkelighet når det gjelder energi. Flere samtidige utfordringer forsterker hverandre – som svært høye priser, knapphet på energi og økt etterspørsel.

Økt etterspørsel er blant annet en følge av elektrifisering. Samtidig er det kapasitetsutfordringer knyttet til fremføring. Deler av dette må løses gjennom investeringer i ny produksjon og infrastruktur. Men, noe kan løses gjennom å utnytte den infrastrukturen samfunnet allerede har bedre. Derfor har finansieringsordningen PILOT-E gjennomført en målrettet utlysning mot prosjekter som skal gi «Økt fleksibilitet i kraftsystemet».

De tre prosjektene som tildeles, utfyller hverandre godt og vil gi løsninger som utnytter fleksibilitet i husholdningene, i transport til lands og til sjøs og i næringer og industriparker.

Sammen med tre prosjekter tildelt på samme tid i fjor, har PILOT-E fått opp en fin portefølje med prosjekter som samlet vil sette Norge i stand til bedre å utnytte energisystemet.

– I Pilot-E har vi et verdifullt samarbeid med Enova og Innovasjon Norge. Sammen støtter vi målrettede prosjekter som tar tak i de store utfordringene og som gir rask realisering av helt nødvendig ny energiteknologi, sier Mari Sundli Tveit, administrerende direktør i Forskningsrådet.

– Økt fleksibilitet i kraftsystemet gjør at næringslivet raskere kan realisere grønn omstilling der elektrifisering er nødvendig. Derfor er det gledelig at PILOT-E nå har fått opp en målrettet og god portefølje rettet mot dette, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

– Det norske kraftsystemet må håndtere både mer variabel produksjon og stor variasjon i forbruket, blant annet som følge av et stadig mer integrert energi- og transportsystem. Årets tildeling får frem gode prosjekter som retter seg mot dette. PILOT-E er et treffsikkert virkemiddel som mobiliserer godt og gir konkrete resultater, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

– Den grønne omstillingen er i stor grad avhengig av elektrifisering. For at den skal gå så raskt som mulig er vi avhengig av et effektivt og fleksibelt energisystem. PILOT-E bidrar til at forskningsresultater blir til ny teknologi som tas i bruk. De tre prosjektene som nå tildeles bidrar til nettopp dette, sier klima -og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

De tre tildelte prosjektene

Eviny AS med partnere: Tildeles 20 millioner kroner. Prosjektet skal gjøre det mulig å se elektrisk forbruk innen landtransport, næringsbygg og maritim transport i et område i sammenheng og samlet gjøre dette tilgjengelig som fleksible ressurser inn i fleksibilitetsmarkedet. Løsningen skal gjøre det mulig for vanlige næringskunder uten forkunnskaper å delta i fleksibilitetsmarkedet ved å tilby sitt eget effektforbruk via aggregator. Lønnsomt for den enkelte bedrift – bra for kraftsystemet.

Ringerikskraft AS med partnere: Tildeles 18,2 millioner kroner. Prosjektet skal utvikle et system,"Flex Industrial Park Management System", som basert på datastrømmene fra industribedriftene i næringsparken modellerer og predikterer løpende energibehov. Basert på dette vil systemet sette forutsetninger og rammebetingelser for hvordan energitilgangen til enhver tid må være i dette industriområdet. Bedre utnyttelse av den tildelte kapasiteten vil gjøre det mulig for industriaktører som står i kø og venter på at ny nettkapasitet å etablere seg tidligere i næringsparken. Bra for grønn omstilling og nytt næringsliv – bra for energisystemet.

Agder Energi Fleksibilitet AS: Tildeles 6,1 millioner kroner. Gjennom prosjektet Euroflex utvikles et kundesentrisk økosystem hvor kundene selv bidrar til optimalisering og drift av kraftsystemet. Prosjektet vil teste ut nye teknologier og nye forretningsmodeller. Resultatet er utvikling av en ny verdikjede hvor man bruker markedsbaserte verktøy for å håndtere flaskehalser og løses penningsutfordringer i distribusjonsnettet.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Pilot-E:
Trond Moengen, programsekretær for Pilot-E - Mobil: 952 73 220, E-post: trond.moengen@energidata.no

EVINY AS:
Kristin Flornes - Mobil: 957 85 363, E-post: kristin.flornes@eviny.no

RINGERIKSKRAFT AS:
Live Dokka, konserndirektør - Mobil: 414 53 504, E-post: live.dokka@ringerikskraft.no

AGDER ENERGI FLEKSIBILITET AS:
Rune Hogga, CEO - Mobil: 934 03 326, E-post: rune.hogga@ae.no

Meldinger ved utskriftstidspunkt 18. juli 2024, kl. 19.14 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.