285 millioner kroner til unge forskertalenter

Forskningsrådet finansierer 36 nye, banebrytende forskningsprosjekter som er ledet av unge forskere. De skal blant annet forske på universets opprinnelse, nedbryting av tare, sammenhengen mellom aldring og evnen til å kommunisere og hvorfor noen mennesker tåler stress mens andre blir syke.

Tildelingene går til unge forskertalenter under 40 år innenfor alle fagområder og som ønsker å forfølge egne ideer og å lede et forskningsprosjekt.

– Nysgjerrighetsdrevet forskning av høy kvalitet er avgjørende for hvordan vi møter store samfunnsutfordringer. Det er viktig for oss å bidra til å bygge opp forskertalenter i starten av karrieren, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch. 

Tildelingene går til unge forskertalenter under 40 år innenfor alle fagområder og som ønsker å forfølge egne ideer og å lede et forskningsprosjekt. Utlysningen var rettet mot forskere på et tidlig stadium i karrieren og som har vist potensial til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet.

Stress og helse

Blant annet får en ung forsker ved Universitetet i Oslo 8 millioner kroner til å forske på hvorfor mennesker reagerer ulikt på stress. Mens noen individer takler det bra, blir andre syke. Å forutsi hvem som trenger ekstra støtte i møte med livsstressfaktorer er viktig for å målrette forebygging og sikre en effektiv bruk av ressurser.

Media og polarisering

Ved Norges handelshøyskole i Bergen får et ungt forskertalent 8 millioner kroner til prosjektet “Media Bias and Political Polarization" og skal forske på hvordan media velger hendelser og historier og dekker disse, og hvordan ulike måter å rapportere på påvirker meningsdannelse og politisk polarisering.

Ekstremvær

Ved Cicero senter for klimaforskning får et ungt forskertalent 8 millioner kroner til å forske på pågående og fremtidige klimaendringer. Prosjektet vil undersøke endringer i hyppighet og intensitet av tørkeperioder som ender med ekstremnedbør, noe som kan ha store konsekvenser for blant annet infrastruktur og matsikkerhet.

Tare og bakterier

Ved NTNU i Trondheim får en ung forsker 8 millioner kroner til å lete etter det beste bakteriesamfunnet for nedbrytning av karbohydrater i tare. Tare har nemlig et stort potensial til å erstatte fossilt råstoff. Prosjektet vil studere både mekanismene i nedbrytningen av tare og oppskalering av fermenteringsprosessen i bioreaktorer.

– Jeg er glad for at vi har en egen tildeling til forskere tidlig i karrieren. Slik tar vi vare på talentene og bygger forskningsmiljøer vi og verden trenger. Prosjektene vil styrke både grunnforskning og utfordringsdrevet forskning, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit. 

Disse prosjektene får finansiering 

Institusjon

Prosjekttittel

Innstilt beløp i tusen kr.

Fylke

STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA

Disentangling the effects of evolutionary and ecological processes on population growth

8000

Trøndelag

UNIVERSITETET I OSLO

NEVO: illuminating the dark cosmos

8000

Oslo

UNIVERSITETET I OSLO

New advances in fish immunology: Characterization of a newly discovered lymphoid organ and its involvement in immune responses.

8000

Oslo

NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU)

PopFlow: a novel framework for animal movement,
from individual life-trajectories to population fluxes

6858

Viken

SINTEF AS

Data-driven optimization of industrial processes in time-varying environments

8000

Trøndelag

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU

From the ocean to sustainable biorefinery: the dormant potential of seaweed

8000

Trøndelag

STIFTELSEN HANDELSHØYSKOLEN BI

Firming Up Careers: Human Resource Policies and Inequality

7937

Oslo

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU

High-Temperature Gasification for Material Recycling of Municipal Plastic Wastes

8000

Trøndelag

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU

Lipoprotein(a) – impact on cardiovascular disease, public health and potential as preventive health measure

6641

Trøndelag

CICERO SENTER FOR KLIMAFORSKNING

Greening Achilles heel sectors: Understanding environmental policy change in Latin American Primary industries

8000

Oslo

UNIVERSITETET I OSLO

Behavioral adjustments, income volatility and attention to the tax and benefits schedule

7997

Oslo

RISE PFI AS

Cellulose based block polymers for self-assembling layered structures

8000

Trøndelag

UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

5D quantitative microscopy for real-time monitoring of Engineered Heart Tissue

8000

Troms og Finnmark

FOLKEHELSEINSTITUTTET

YoungPsych: Drivers and Implications of the Mental Health Decline among the Young

7990

Oslo

UNIVERSITETET I OSLO

Deciphering endocannabinoid stress buffering in humans:
Mechanistic and clinical investigations

8000

Oslo

NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU)

Porous electrode charging

7999

Viken

NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING

PlAsTic effecTs on the Exchanges of nutRients and biological informatioN in aquatic ecosystems

7995

Oslo

UNIVERSITETET I OSLO

Zinc transport regulation through histidine methylation

8000

Oslo

UNIVERSITETET I BERGEN

Towards the design of covalent RNA ligands: Establishing a toolbox of warheads for covalent targeting of RNA

8000

Vestlandet

UNIVERSITETET I OSLO

OMNIBODY: Enabling the omni-directional optimization of antibodies.

8000

Oslo

STIFTELSEN NANSEN SENTER FOR MILJØ OG FJERNMÅLING

Forecasting Wave impact as Arctic sea ice declines

7637

Vestlandet

UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Relational deep learning for energy analytics

8000

Troms og Finnmark

HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Like Islands in a Sea of Sand.
Understanding the Silk Roads of Late Antiquity as a layered network model.

7999

Vestlandet

UNIVERSITETET I OSLO

Uncovering the coupled fluid and solid dynamics driving highly-localized rupture in geomaterials (UNLOC)

8000

Oslo

UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

SHRINK – Is Global Warming Shrinking Soil Microorganisms?

8000

Troms og Finnmark

FOLKEHELSEINSTITUTTET

Helpful or harmful: The effects of criminal justice system contact on victims of sexual and physical violence

8000

Oslo

UNIVERSITETET I OSLO

Harnessing Hydrogen by Optimized Ion-Conductive Metal-Organic Frameworks

8000

Oslo

NORGES HANDELSHØYSKOLE

Media Bias and Political Polarization

8000

Vestlandet

UNIVERSITETET I OSLO

Uncovering the paths to pragmatic resilience

7995

Oslo

UNIVERSITETET I OSLO

T-cell-mediated proinflammatory cell death and lysis in cancer

8000

Oslo

UNIVERSITETET I OSLO

CosmoglobeHD: Mapping the universe from the Milky Way to the Big Bang in high resolution

8000

Oslo

CICERO SENTER FOR KLIMAFORSKNING

DRIP - DRought ending in Intensified Precipitation

8000

Oslo

NORSK UTENRIKSPOLITISK INSTITUTT

Rebundling sovereignty over local nature in global governance

7999

Oslo

UNIVERSITETET I OSLO

HE-POP: Studying the Health Effects of Persistent Organic Pollutants, Using Mass Spectrometry, Organoids, and Organ-On-A-Chip

8000

Oslo

UNIVERSITETET I STAVANGER

Sticking stones: rediscovering medieval wood tar adhesives for stone conservation

8000

Rogaland

UNIVERSITETET I OSLO

REACTivity under confinement: in-situ mineral growth within nano- and microscale volumes.

8000

Oslo

Pressekontakt

Vivill Vinsrygg

    Pressekontakt

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2024, kl. 09.11 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.