27 nye prosjekter skal forske på miljøvennlig energi

Forskingsrådet tildeler 300 millioner kroner til 27 prosjekter som skal forske på miljøvennlig energi. Pengene går til prosjekter innenfor alt fra produksjon av fornybar energi, bruk av energi og konsekvenser av energiomstillingen vi står midt i. Flere av prosjektene skal ledes av unge forskertalenter.

300 millioner kroner til 27 prosjekter som skal forske på miljøvennlig energi. Foto: Jonas Bendiksen

Dette er en spennende tildeling til prosjekter innen prioriterte satsingsområder for regjeringen som hydrogen, solenergi, batterier og havvind. Prosjektene vil bidra til bruk av ny miljøvennlig energi og gjøre oss bedre i stand til å møte utfordringene energiomstillingen medfører for samfunnet vårt. Jeg ser frem til å følge prosjektenes videre utvikling, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Alle prosjektene som blir tildelt midler i denne runden er ledet av et forskningsmiljø. Og i prosjektet har de med et bredt spekter av partnere fra næringslivet, offentlig sektor, interesseorganisasjoner og samfunnet ellers.

- Norge og verden trenger mer miljøvennlig energi, og disse prosjektene vil være viktige i energiomstillingen. Jeg vil gratulere alle prosjektene som har fått støtte, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit.

61 millioner til prosjekter om vindkraft

Fem prosjekter innen vindkraft når opp i konkurransen. Disse prosjektene skal få frem kunnskap og ny teknologi, og skal blant annet se på kunnskap og metodikk for utvikling av et lønnsomt og robust sammenkoblet offshore- og onshore kraftnett, på belastningen av ekstrembølger på bunnfaste vindturbiner og på hvordan storskala havvindutbygging kan påvirke den regionale utviklingen med Agder-regionen som case. (se liste over prosjektene som får støtte nederst i saken)

- Dette er viktige prosjekter, og denne kunnskapen er nødvendig når regjeringens ambisiøse satsing på havvind skal realiseres, sier Aasland.

Seks prosjekter på batteri og lagring av energi

Seks prosjekter innen batterier og energilagring får til sammen 52 millioner kroner. Prosjektene skal forske på nye typer stasjonære batterier. I denne type batterier trengs andre egenskaper enn de som benyttes i for eksempel elbil og elsykler, der kravet til vekt og ladehastighet er sentralt. For stasjonær lagring stilles det andre krav til blant annet pris, levetid, både i år og antall , samt evne til å takle lave temperaturer.

- Stasjonær energilagring er en nøkkel for framtidens energisystem. Det er et stort behov for nye løsninger for å unngå at energilagring hindrer innfasing av ny fornybar energi, sier Aasland.

42 millioner kroner til unge forskertalenter

Hele fem av de nye prosjekter skal ledes av unge forskertalenter. Målsettingen med disse prosjektene er både å sikre forskerrekruttering til et viktig område og å få ny forskning på ulike temaer knyttet til miljøvennlig energi.

- Gjennom disse prosjektene får forskere som er tidlig i karrieren mulighet til å forfølge egne ideer og å lede egne forskningsprosjekter. Det er viktig for at vi også i fremtiden skal være en kunnskapsnasjon, sier Sundli Tveit.

Disse får tildeling

(For noen prosjekter vil søkt beløp avvike fra faktisk bevilget beløp)

Organisasjon Prosjekttittel Søkt beløp
SINTEF AS Building capacity for transformative action in energy transitions 10 080
CICERO A fair low-emission transition of the power market (FAIRPOWER) 12 000
NMBU Impacts of wind turbines on flying nocturnal wildlife 12 000
SSB EnergyWise: Integrated modelling of efficient and acceptable expansion of renewable energy in times of nature and climate crises 12 000
FNI Out of the shade? Solar development challenges in Norway (SOLNOR) 11 441
NTNU Samfunnsforskning Limits to digitalization: Exploring the transition challenges of Norwegian data centers 12 000
UiA WINDREG - Offshore wind and regional futures: challenges and opportunities for energy justice in regional transitions 11 952
SINTEF INDUSTRI Safety and Integrity of Hydrogen Transport Pipelines 14 000
IFE Renewable Energy Hydrogen Systems based on PV, Wind, and Water Electrolysis 13 600
NORCE Microbiological Opportunities and Challenges of Hydrogen Underground Storage 8 020
IFE Providing REliability and DegradatIon sCience for the TW-scale PV industry 8 000
SINTEF ENERGI AS Development of coupled offshore and onshore power grids 12 000
SINTEF OCEAN AS Nylon ropes for mooring of floating wind turbines 13 500
SINTEF ENERGI AS Reliability of eco-friendly cables in future power grids 14 000
SINTEF ENERGI AS SafeAm – Increased safety of ammonia handling for maritime operations 14 000
SINTEF OCEAN AS Bottom Fixed Offshore Wind Turbines in Extreme Waves 14 000
SINTEF AS Zero Emission Silicon and Manganese production through electrowinning 16 000
SINTEF ENERGI AS Impact of switched voltage waveforms on power components and grids 14 000
IFE CellMap: How different parameters influence cost and performance of battery cells from material to the final cell 12 000
SINTEF ENERGI AS Adapting hydropower to future climate extremes 7 600
SINTEF ENERGI AS Modeling a 100% Renewable Electricity System 16 000
SINTEF DIGITAL Geological High-temperature Optimized Storage Technology – Digital Twin 4 960
UiO Operando Screening of emerging Anodes for Na-based stationary storage of Renewable energy 8 000
SINTEF AS Sodium ion batteries for stationary applications in challenging environment 8 000
SINTEF ENERGI AS Rethinking zinc-air flow batteries for stationary energy storage 7 997
SINTEF ENERGI AS Multi-storage systems for multi-markets under multi-time horizons 8 000
UiO FLUFFY – Fluoride-based Na-ion battery cathodes for stationary energy storage 7 993

Pressekontakt

Christian Haug-Moberg

    Pressekontakt

Meldinger ved utskriftstidspunkt 22. mai 2024, kl. 23:49 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.