124 millioner til å forske på utdanning og læring

Nå får 13 forskergrupper penger til å forske på blant annet matematikkundervisning, språkferdigheter hos barn, kjønnsforskjeller i utdanningsvalg og overgangen fra skole til læreplass. Tre unge forskertalenter får 8 millioner kroner til hvert sitt forskningsprosjekt.

Foto: Anne Valeur

− I utviklingen av den norske skolen trenger vi stadig ny kunnskap. Vi må forstå våre største utfordringer og vite hva som funker for å løse dem. Disse forskningsprosjektene vil gi viktige bidrag til den kunnskapsbaserte utvikling av norsk utdanning, sier kunnskapsminister Tonje Brenna.

Det er Forskningsrådet som deler ut pengene, som går over Kunnskapsdepartementets budsjett.

Se liste over alle prosjektene nederst i saken

Unge forskertalenter

Tre av prosjektene er tildelt i kategorien Unge forskertalenter, og får 8 millioner kroner hver i støtte. Dette er støtte som er rettet spesielt mot forskere under 40 år, som er på et tidlig stadium i karrieren.

− Vi har satset mye på unge forskertalenter, og jeg er veldig glad for at vi kan bidra til å sikre muligheter for våre mest talentfulle unge forskere. Dette er prosjekter som vil være viktige i arbeidet for å øke elevenes motivasjon, læring og utvikling, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

Blant prosjektene som får støtte er det et prosjekt ved Institutt for samfunnsforskning der forskeren skal undersøke hvordan kjønn påvirker utdanningsvalg.

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo får penger til å undersøke ulikhet i utdanning. De skal særlig se på vanskeligstilte barn, som på tross av begrensede ressurser tar utfordringen og lykkes i matematikk og naturfag.

Effekten av digitalisering av maritim utdanning er tema i et prosjekt ved Institutt for teknologi og sikkerhet, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Målet er å forbedre framtidens utdanninger innen maritime fag.

Undervisning som kombinerer matematikk og menneskerettigheter

OsloMet får 10 millioner kroner til å utvikle kunnskap som yrkesfaglærere kan bruke når de skal hjelpe elevene med overgangen fra skolebasert læring til læreplass.

Universitetet i Sør-Øst Norge får også 10 millioner kroner til et prosjekt som kombinerer matematikkundervisning og menneskerettighetsundervisning. Målet er å utvikle teori og pedagogiske metoder for styrke kunnskapen om etikk, menneskeverd og demokratisk deltakelse i matematikkundervisningen.

Centre for Educational Measurement (CEMO) ved Universitetet i Oslo får 7,6 millioner kroner til å utvikle en metode for å måle språk og kognitive ferdigheter blant små barn. Kunnskapen skal bidra til å redusere ulikhet gjennom tidlig tilpasset opplæring.

− Samfunnet blir mer og mer kunnskapsbasert. Å lykkes med skole og utdanning er viktigere for hver enkelt av oss enn noen gang, og avgjørende for at Norge skal greie å omstille seg og bidra til å løse de store utfordringene vi står overfor, sier Mari Sundli Tveit, administrerende direktør i Forskningsrådet.

Disse prosjektene får finansiering

Organisasjon

Prosjekttittel

Innstilt beløp

Kommune

HØGSKOLEN I ØSTFOLD

Online video training for teachers to improve reading skills in children using augmentative and alternative communication

9 995 000

Halden

HØGSKULEN I VOLDA

Programming for Developing Mathematical Competencies

9 653 000

Volda

Dronning Mauds Minne Høgskole

Sustainability through food literacy in early childhood education and care institutions

10 000 000

Trondheim

OSLOMET

Vocational Teachers as Facilitators in the School-to-Work Transition

9 999 000

Oslo/Kjeller

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UNIVERSITETET I OSLO

Rising to the challenge: Academic resilience in mathematics and science among disadvantaged students (ARISE)

8 000 000

Oslo

Institutt for samfunnsforskning

Missing Men: New conceptual understandings of gendered educational choices

8 000 000

Oslo

Institutt for teknologi og sikkerhet, UIT

Bridging Education and Future Work: Reframing Education and Competence Model for Remote Maritime Operations (REFRAME)

8 000 000

Oslo

Centre for Educational Measurement (CEMO)

Screening Early and Adaptively for Language Skills

7 609 000

Oslo

FOLKEHELSEINSTITUTTET

Pubertal Timing and Inequalities in Education

9 999 000

Oslo

USN, Campus Vestfold, Institutt for matematikk og naturfag

Developing Human Rights Values in Mathematics Teacher Education: Education with and by Youth (ViMTE)

9 996 000

Borre

NORDISK INSTITUTT FOR STUDIER AV INNOVASJON, FORSKNING OG UTDANNING (NIFU)

Designing incentive systems in higher education

10 000 000

Oslo

UIS, Læringsmiljøsenteret

Life skills in theory and practice. Knowledge base, perceptions and implementation of an interdisciplinary topic in Norwegian schools

10 000 000

Stavanger

UIO, Psykologisk institutt

Training better clinical psychologists: new methods based on machine learning, AI, and deliberate practice

9 999 000

Oslo

 

Pressekontakt

Meldinger ved utskriftstidspunkt 17. juni 2024, kl. 19.47 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.