Første møte for nytt styre i Forskningsrådet

Forskningsrådets nye styre har mandag 16. mai hatt sitt første møte for å få en felles oversikt over situasjonen.

Kontorbygg

– Det nye styret har hatt sitt første møte i dag for å få en felles oversikt over situasjonen. Styret har tillit til administrerende direktør Mari Sundli Tveit og ser fram til et godt samarbeid med administrasjonen i Forskningsrådet fremover, sier styreleder Kristin Halvorsen.

Kunnskapsdepartementet meldte i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 12. mai at Forskningsrådets får et nytt styre. Kristin Halvorsen, tidligere finansminister og nåværende direktør ved CICERO Senter for klimaforskning, har nå gått inn som leder av det nye styret. Det nye styret skal i første omgang sitte ut 2022.  

Regjeringen ber i revidert nasjonalbudsjett Forskningsrådet om inntil videre å stoppe tildelinger til nye prosjekter frem til 1. juli på områder med negative avsetninger. 

Det nye styret består at styreleder Kristin Halvorsen, Robert Rastad, direktør ved Universitetet i Bergen, konsernsjef Gunnar Hovland i Tine, forskningsdirektør Linda Nøstbakken i Statistisk sentralbyrå og seniorrådgiver Britt Elin Steinveg ved UiT – Norges arktiske universitet, Eirin Isaksen Winsnes (ansatt representant) og Lena Cappelen Endresen (ansatt representant).

Pressekontakt

Christian Haug-Moberg

    Pressekontakt

Meldinger ved utskriftstidspunkt 28. november 2023, 21:45 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.