81 millioner til miljøvennlig energi

Totalt ti prosjekter får penger fra Forskningsrådet til forskning og utvikling innen miljøvennlig energi. Tre av prosjektene er innen vindkraft og tre er innen batteriteknologi.

Mann jobber i toppen av en vindturbin i kystlandskap
Foto: Forskningsrådet.

– Disse vindkraft- og batteriprosjektene kan bli viktige for videre utvikling av norske teknologimiljøer og norsk næringsliv på området. Norge er en verdensledende energinasjon, men likevel trenger vi mer forskning og innovasjon for å styrke norsk næringsliv og bidra til FNs bærekraftmål, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

– Vi har en energikrise, og verden trenger mer fornybar energi. Innovasjonsprosjekter som dette er viktige i den grønne omstillingen av norsk næringsliv og for klimaet og naturen, sier Mari Sundli Tveit, administrerende direktør i Forskningsrådet.

Følger opp vindkraftsatsingen med finansiering til tre nye prosjekter

Fred Olsen 1848-selskapet Salar AS skal utvikle et nytt kontrollsystem som kan muliggjøre et modulært konsept for flytende vindturbiner med ett enkelt forankringspunkt, dette kan bidra til å senke kostnadene for flyende havvindproduksjon.

Ankerkjetting for flytende havvind og olje- og gassinstallasjoner må inspiseres jevnlig. I forkant av inspeksjonen må marin groe og overflaterust fjernes. Oceantech Innovation AS skal utvikle ny metode for å rengjøre kjetting uten at den må tas opp av vannet. Prosjektet har også relevans til andre bransjer, som fiskeoppdrett og flytende sol.

Vindkraftverk i kalde områder, slik som Norge, har utfordringer med ising på vindturbinene. Denne isen kan bli kastet fra vindturbinene, eller falle rett ned. Dette kan medføre stygge skader på mennesker, dyr, båter, biler, eller annen infrastruktur i nærheten av vindturbinene. Norconsult AS skal lede et prosjekt som skal videreutvikle metoder og implementere ny teknologi for å redusere risiko for skader og ulykker som følge av ising på vindturbiner.

Batteri-teknologi

Batteriteknologi, særlig for elektrifisering av transport, er nå et svært potent område for ny, bærekraftig verdiskaping.

Kongsberg Automotive skal i samarbeid med SINTEF Industri utvikle kunnskap og produkter for termisk regulering i tunge elektriske kjøretøy. De vil utvikle nye kontrollenheter, sensorikk, kraftelektronikk og integrerte termiske styringssystemer, samt komponenter som koblinger, rør og ventiler.

Corvus Energy AS skal samarbeide med IFE og Norner Research for å utvikle metoder for å klassifisere battericeller for gjenbruk. Ideen er å sjekke batteriforseglingen ved hjelp av CT-scanning.

Wai Environmental Solutions AS skal samarbeide med NTNU og SINTEF Energi for å utvikle produksjonsprosesser for hardt karbon fra biomasse. Dette skal kunne brukes som anodemateriale i potensielt billigere og mer bærekraftige natrium-ion batterier.

I tillegg er det tildelt finansiering til prosjekter innen hydrogen, solenergi og energibruk i bygninger.

Her er prosjektene:

Kommune

Tema

Bedrift

Prosjekttittel

Beløp i tusen kroner

Bergen

Batterier

CORVUS ENERGY AS

Seal integrity analysis of maritime battery cells for 2nd life applications

4990

Bergen

Hydrogen

GREENSTATION AS

Fleksibel effektutnyttelse på energistasjoner for å unngå effekttopper fra hurtiglading og hydrogenkomprimering.

5675

Bærum

Vindkraft

NORCONSULT AS

Sikker drift av vindkraftverk i vinterklima

4783

Bærum

Solenergi

OCEAN SUN AS

Improved yield, lifetime and LCOE of floating solar power plants

4200

Kongsberg

Batterier

KONGSBERG AUTOMOTIVE AS

New components and systems for thermal management of electrical vehicles

10000

Oslo

Vindkraft

SALAR AS

Yaw control of single point moored floating wind turbines

4877

Oslo

Hydrogen

YARA INTERNATIONAL ASA

Fast discovery of new functional materials for greening industry

11297

Trondheim

Vindkraft

OCEANTECH INNOVATION AS

Mooring chain cleaning robot (SeeMoor)

11208

Trondheim

Energibruk i bygg

ENTRO AS

EntroInnova: Digital forsterkning av energiøkonomisering

14400

Tønsberg

Batterier

WAI ENVIRONMENTAL SOLUTIONS AS

Conversion of BIOmass resource from forest industry into hard carbons as greener sodium ion battery ANODE (BIOANODE)

9984

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 11. desember 2023, 04:52 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.