Offentleg postjournal

Du kan søke om innsyn i Forskingsrådets inn- og utgåande post og journalførte interne dokument.

Forskingsrådets inn- og utgåande post og journalførte interne dokument finn du i eInnsyn. Dette er ei felles publiseringsteneste for postjournalane til offentlege verksemder.

Kontakt Forskningsrådet 

Ta kontakt med post@forskningsradet.no dersom du ikkje finn det du leitar etter.