Resultatet av søknadsbehandlingen

Resultatet fra søknadsbehandlingen i 2019 er klart.

  • Søknadsresultatene for Kompetanse- og samarbeidsprosjekt (søknadsfrist 10. april 2019) og Kompetanseprosjekt for næringslivet (søknadsfrist 4. september 2019) ble offentliggjort 13. desember 2019.
  • Søknadsresultatene for Innovasjonsprosjekt i næringslivet ble offentliggjort 16. desember 2019.
  • Resultatene for Kommersialiseringsprosjekt ble offentliggjort 17. desember 2019.
  • 18. desember 2019 offentliggjorde vi resultetene for Forskerprosjekt, Unge forskertalenter og Mobilitetsstipend.

Alle tildelinger finner du på denne nettsiden (resultatene er sortert etter publiseringsdato). Søkere får også svar gjennom Mitt Nettsted.

Tildelingene til Innovasjonsprosjekter i offentlig sektor forventes i mars 2020.

Tildelinger offentliggjøres omtrent på disse datoene:

Dato Søknadstype (trykk på lenken for å komme direkte til søknadsresultatet
Uke 50

Kompetanseprosjekt for næringslivet (søknadsfrist 4. september 2019)

Kompetanse- og samarbeidsprosjekt (søknadsfrist 10. april 2019)

Uke 51 Innovasjonsprosjekt i næringslivet (søknadsfrist 25. september 2019)
Uke 51 Kommersialisering fra offentlig finansiert forskning (søknadsfrist 25. september 2019)
Uke 51 Forskerprosjekt, Unge forskertalenter og Mobilitetsstipend (søknadsfrist 10. april 2019)
Januar 2020 Endelig oversikt over Forskerprosjekt, Unge forskertalenter og Mobilitetsstipend, inkludert søknader som blir innvilget etter fordeling av ekstramidler. (søknadsfrist 10. april 2019)
Mars 2020 Innovasjonsprosjekter i offentlig sektor (søknadsfrist 25. september 2019)

Søknadsbehandlingi 2019 har vært den første med nye søknadstyper, og den første der Forskningsrådets porteføljestyrer har gjort det endelige vedtaket.