Resultatet av søknadsbehandlinger etter april- og september-fristene

Søknadsbehandlingen av Forskerprosjekt (inkludert Unge forskertalenter og Mobilitetsstipend), Kompetanse- og samarbeidsprosjekt (søknadsfrist 10. april 2019), Kompetanseprosjekt for næringslivet (søknadsfrist 4. september), Innovasjonsprosjekt i næringslivet og Kommersialiseringsprosjekt (søknadsfrist 25. september) er i ferd med å avsluttes.

Søkere vil også få svar gjennom Mitt Nettsted. Tildelingene til Innovasjonsprosjekter i offentlig sektor forventes i mars 2020.

Tildelinger vil offentliggjøres omtrent på disse datoene:

Dato Søknadstype
Uke 50

Kompetanseprosjekt for næringslivet (søknadsfrist 4. september 2019)

Kompetanse- og samarbeidsprosjekt (søknadsfrist 10. april 2019)

Uke 51 Innovasjonsprosjekt i næringslivet (søknadsfrist 25. september 2019)
Uke 51 Kommersialisering fra offentlig finansiert forskning (søknadsfrist 25. september)
Uke 51 Forskerprosjekt, Unge forskertalenter og Mobilitetsstipend (søknadsfrist 10. april 2019)
Januar 2020 Endelig oversikt over Forskerprosjekt, Unge forskertalenter og Mobilitetsstipend, inkludert søknader som blir innvilget etter fordeling av ekstramidler. (søknadsfrist 10. april 2019)
Mars 2020 Innovasjonsprosjekter i offentlig sektor (søknadsfrist 25. september 2019)

Årets søknadsbehandling har vært den første med nye søknadstyper, og den første der Forskningsrådets porteføljestyrer har gjort det endelige vedtaket.