Alle søknadsresultater

2018

Søknadsresultat INFRASTRUKTUR

Inntil én milliard kroner tildeles 16 prosjekter for forskningsinfrastruktur.

Gjennomført utlysning: Forskningsinfrastruktur

Søknadsfrist 10/10 2018