Årsrapporten for 2023

Satsing på forsking og innovasjon gjer Norge betre rusta til å møte dei store samfunnsutfordringane og auke verdiskapinga. I 2023 utbetalte Forskingsrådet 11,5 milliardar til forsking og innovasjon av høg kvalitet, og ga norske styresmakter kunnskapsbaserte råd om utviklinga av forskings- og innovasjonssystemet. 

Last ned årsrapporten for 2023 (pdf)

Meldinger ved utskriftstidspunkt 14. juni 2024, kl. 23.25 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.