Årsrapport

Årsrapporten er Forskningsrådets formelle rapportering til departementene om forskningen som er utført. Rapporten inneholder oversikt over hvordan forskningsmidlene er fordelt og brukt, resultater og styrets beretning.