Årsrapport

Årsrapporten er Forskningsrådets formelle rapportering til departementene om forskningen som er utført. Rapporten inneholder oversikt over hvordan forskningsmidlene er fordelt og brukt, resultater og styrets beretning.

Årsrapport 2019. Felles kunnskapsbasert innsats for forskning og innovasjon. Blde av hav og fjell i bakgrunnen.
Bildeomslag på Forskningsrådets årsrapport 2019