Montasje av portretter av elever som vant pris i Konkurransen Unge Forskere
Montasje av portretter av elever som vant pris i Konkurransen Unge Forskere
Montasje av portretter av elever som vant pris i Konkurransen Unge Forskere

 

Gullvinnere

Om prosjektet

Selma Smidtsrød

"BIOPLAST - en fordypningsoppgave om gode alternativer til fossilbasert plast"

Skole: Oslo By Steinerskole

Oppgaven er en undersøkelse av bioplast ved at forfatteren har laget egen bioplast av fornybare ressurser, for så å se hvordan den brytes ned. Dette gjør forfatteren for å kunne analysere om bioplast kan være et mer miljøvennlig alternativ til fossil plast laget av olje.

Les oppgaven

Victor Klippgen:

"Deducing the graph representing the catenary without using differential equations"

Skole: Blindern videregående skole

Oppgaven er en analyse og utleding av formen til en kjedelinje, som er kurven som fremkommer når et kjede henger fritt mellom to faste punkter. Utledningen er gjort ved bruk av en metode som ikke ser ut til å ha blitt publisert tidligere.

Les oppgaven

 

Sølvvinnere

Om prosjektet

Abikash Amalan:

"Water Rocket Fuel Optimization"

Skole: Blindern videregående skole

En undersøkelse av hvor stor andel av en vannrakett som skal fylles med vann for å oppnå størst mulig høyde.

Les oppgaven

Simran Sahajpal:

"Testing the Assumptions of Normality and Independence of Returns of the Black-Scholes Option-Pricing Formula"

Skole: Lillestrøm videregående skole

Oppgaven undersøker hvor godt et datasett med 365 daglige kraftpriser fra Oslo i 2018 tilfredsstiller Black-Scholes formelens antagelse om normalfordeling og at avkastning er statistisk uavhengig.

Les oppgaven

Solveig Aftret:

"Music and the ear"

Skole: Blindern videregående skole

Har høyre og venstre øre samme kapasitet til å dechiffrere og tolke musikk og toner? Svaret vil være nyttig for kirurger som skal operere inn implantater til en persons høyre eller venstre øre og påvirke hvordan høreapparat, eller implantater, er programmert til å prossessere lyd.

Les oppgaven

Yi Cheng Chng:

"An investigation in mould growth under the exposure of lights of different wavelengths"

Skole: Nesbru videregående skole

Ettersom det er allment kjent at hovedfaktorene for veksten av mugg på dagligvarer er fuktighet, pH og temperatur, søker forfatteren i denne oppgaven å undersøke i hvilken grad ulike bølgelengder av det synlige lysspektret begrenser matdegraderingen av mugg, spesielt på 31% fullkornsbrød iløpet av 14 dager.

Les oppgaven

 

 

 

Bronsevinnere

Om prosjektet

Armina Nuksa og Avani Pratheep: 

"BMv001 – The bumpy road to a greener future"

Skole: Oslo katedralskole og Kuben videregående skole

Oppgaven undersøker muligheten for utnytte energi i hverdagslige objekter. Forfatterne har lagd en bevegelig fartsdump med en girmekanisme som ble aktvisert hver gang en bil kjørte over. Fartsdumpen ble presset ned av bilens vekt som setter i gang girmekkanismen som igjen setter i gang generatoren som produserer strøm.

Les oppgaven

Kristina Trovik Flaatten: 

"The mathematics behind flat-folding origami and the Miura fold"

Skole: United World College Red Cross Nordic

 

Oppgave om matematikken bak flat-folding origami og om det er teoretisk mulig å lage en sovematte ved bruk av Miurabretting

Les oppgaven

Luisa Rehberg: 

"The relationship between fermentation and plasmolysis in yeast due to varying glucose concentration"

Skole: School of Stavanger

 

Oppgaven søker å svare på spørsmålet om hvilke forhold det er mellom fermentering og plasmolyse i gjæret Saccharomyces cerevisiae som følge av ulike glukosekonsentrasjon.

Les oppgaven

Sidnie Layesa: 

"Green Synthesis of Silver Nanoparticles using bladderwrack (Fucus vesiculosus) extract as a Reducing and Stabilizing Agent"

Skole: United World College Red Cross Nordic

Den konvensjonelle metoden for syntesering av sølv-nanopartikler er kostbart og involverer bruk av miljøskadelige kjemikalier. Denne oppgaven søker derfor å finne alternative metoder som er mer kostnadseffektive og miljøvennelig, og ser spesifikt på bruken av blæretangekstrakt som en reduserende og stabiliserende agent.

Les oppgaven

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. februar 2024, 23:05 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.