Montasje av portretter av elever som vant pris i Konkurransen Unge Forskere
Montasje av portretter av elever som vant pris i Konkurransen Unge Forskere
Montasje av portretter av elever som vant pris i Konkurransen Unge Forskere

 

Gullvinnere

Om prosjektet

Jenny Lund:

"Død og diskurs - Peoples Temple, Heaven’s Gate og meningen med livet i et moderne samfunn"

Skole: Stavanger Katedralskole

En diskursanalyse av to tekster som er hentet fra hver sin såkalte dommedagssekt, begge kjent for å ende i tragedie: En tale av Peoples Tempel lederen, Tom Jones, rett før Jonestownmassakeren som tok livet av over 900 mennesker, og en pressemelding Heaven's Gate sendte ut etter at 39 medlemmer tok sine egne liv.

Les oppgaven

Lone Grønner Flikke: 

"En bok eller et ansikt? - Etikk og sannhet om virkelighetslitteratur"

Skole: Oslo By Steinerskole

Oppgaven tar i bruk Ane Farsethås essay Grenseverdier, debattartikler fra Aftenposten og Morgenbladet, og sentrale elementer i filosofen Emmanuel Levinas' fundamentalikk for å belyse den vidt utbredte debatten om virkelighetslitteratur. Er det behov for å innføre strengere etiske retningslinjer for bruk av virkelige mennesker i skjønnlitteratur, eller vil begrenset ytringsfrihet til forfattere hindre sann litteratur?

Les oppgaven

Otto Christian Geissler: 

"Making Non-Germans"

Skole: United World College Red Cross Nordic

Hvordan frarøvet tyske nasjonalsosialistiske (nazi) lover og deres sosiokulturelle kontekst tyske borgere for deres status og borgerretter? Oppgaven besvarer spørsmålet i to deler: Den første gjennom å se på motivasjonen til lovgivningen, og hvordan den var brukt til å ekskludere enkelte grupper. Den andre gjennom en undersøkelse av upresise sosiokulturelle gruppekonsepter som fremkommer i lovene som grunnlag for ekskluderingen, både lovlig og sosialt.

Les oppgaven

 

 

Sølvvinnere

Om prosjektet

Eivor Strømme Wersland:

"Å appellere til handling"

Skole: Stavanger katedralskole

Oppgaven undersøker Greta Thunbergs retorikk, og hvordan hun evner å mobiliserer millioner av ungdom til å streike sammen med henne for klimaet. Oppgaven analyserer talen i Katowice 15/12/18 og talen i New York 23/12/19, og undersøker de ulike appellformene, ethos, pathos og logos, brukes. I tillegg stiller forfatteren spørsmål ved om Thunbergs retoriske strategi er å rette appell gjennom pathos eller bevisst bruk av topos.

Les oppgaven

Eliah Mathias Hudgins: 

"To what extent is the written travel narrative of Ahmad Ibn Fadlan useful for a historian studying the 10th century Volga Vikings/Rus?"

Skole: Ås videregående skole

Oppgaven analyseres reisedagboken til Ibn Fadlan som ble skrevet på reisen hans til Volga Bulgaria, som ligger i dagens Russland. Oppgaven søker å svare på om hans reisedagbok kan være en nyttig kilde for historikere som ønsker å lære mer om en vikingstamme som ble kalt "Rus", som Ibn Fadlan møtte på sin reise.

Les oppgaven

Greta Schimanski: "Endrete forventninger til kjønn på 1800-tallet – En analyse av Lucie i kontekst av "den nye kvinne"

Skole: Stavanger katedralskole

 

Oppgaven undersøker karakterene og samfunnsforholdene i Amalie Skrams roman Lucie i kontekst av begrepet "den nye kvinne", og om det er mulig å plassere hovedpersonen, Lucie, under dette begrepet.

Les oppgaven

Marie Hayes Vigerust: "Gjennom kaninhullet – Terskeloverskridelser i Alice in Wonderland"

Skole: Oslo by Steinerskole

En psykologisk og litterær analyse av "Alice in Wonderland" som en symbolistisk og poetisk fremstilling av en ung jentes mentale terskeloverskdielse i et avgjørende øyeblikk i hennes liv.

Les oppgaven

 

 

Bronsevinnere

Om prosjektet

Danial Bilal Ahmad:

"Negative externalities of consumption: Examining the effects of the Norwegian policy of standardized snus packaging"

Skole: Blindern videregående skole

Oppgaven undersøker effekten av den standardiserte snusboksen gjennom sekundærdata fra SSB om snuskonsumering blant 16-24 åringer fra før og etter lovgivningen ble innført i 2018.

Les oppgaven

Mads Ilebekk Johansen:

"To what extent was Milan affected by the Black Death from 1348-1350?"

Skole: Kristiansand katedralskole

Oppgaven undersøker hvordan bystaten Milan håndterte svartedauden gjennom ulike tiltak. Årsaken til undersøkelsen er at sammenlignet med resten av Italia og europa ble Milan svært lite rammet av svartedauden, så hva var det som ga de gode resultatene?

Les oppgaven

Selma Gudmundsen: "Selvfremstillingens Troverdighet"

Skole: St. Olav videregående skole 

 

En sammenlignende analyse av hvordan forfatterne av de virkelighetslitterære bøkene "Før jeg brenner ned" og "Om våren" på ulike måter etablerer tillit til leseren.

Les oppgaven

Tonje Aurdal Åsheim: "Alt språk er retorisk"

Skole: Stavanger Katedralskole

Oppgaven undersøker hvordan all kommunikasjon kan være preget av retorikk. Retorikk omgir oss skriftlig og muntlig, til enhver tid. Men gjerne uten av vi vier det særlig oppmerksomhet. Men dersom vi velger å være beviste på måten språket brukes og utnyttes, kan vi finne spor av retorikk i hvilken som helst ytring.

Les oppgaven

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2024, kl. 08.58 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.