Konkurransen Unge forskere

Hausten 2022 blei Konkurransen Unge forskere lagd ned, grunna driftskutt i Forskingsrådet. Så, etter eit år med mobilisering og gode samtalar, blei Akademiet for yngre forskere (AYF), Forskingsrådet og Kunnskapsdepartementet samde no i haust om at konkurransen skal starte opp att og drivast vidare av AYF. Det er komme på plass finansiering for 2024 og konkurransen kjem i gang allereie våren 2024.

Tidsfrister 2024:

  • 4. februar: Påmelding
  • 25.februar: Innlevering
  • 26.april: Finalearrangement

Meir om konkurransen 2024 kjem om kort tid. Sjå også her: Akademiet for yngre forskere - En tverrfaglig møteplass for yngre forskere og her https://akademietforyngreforskere.no/konkurransen-unge-forskere/

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. februar 2024, 13:39 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.