• Formuler et tydelig spørsmål eller en problemstilling du vil utforske.
  • Du skal bruke vitenskapelige metoder for å finne svar på problemstillingen. 
  • Målet bør være å skape ny kunnskap eller sette sammen eksisterende kunnskap på nye måter. Du skal ikke reprodusere og samle eksisterende kunnskap, da er det et temaarbeid. 

Vitenskapelig metode for ungdomsskolen

Er det første gang du skal gjennomføre et forskningsprosjekt? Kom i gang ved å følge disse 6 trinnene. 

  1. Velg en problemstilling
  2. Lag hypoteser
  3. Velg metode, planlegg og gjennomfør datainnsamlingen
  4. Bearbeid og analyser innsamlet data
  5. Gjør en oppsummering og lag en konklusjon
  6. Lag forskningsrapport og formidle resultater

Les mer om hypotetisk-deduktiv metode i heftet Scientiametoden (pdf).

Juryen i Unge forskere har tips til deg som vil forske på noe innen naturfag, historie eller litteratur. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. juni 2024, kl. 16.52 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.