Gode råd fra juryen i Unge forskere

Juryen har gode råd til deg som skal i gang med forskningsprosjekter innen naturvitenskap, historie eller litteratur.

Hva ser juryen etter?

Juryen ser etter bidrag som viser originalitet og selvstendighet. Et godt prosjekt har også grundige analyser og kritisk diskusjon av egne resultater. Her er tre generelle tips:

 • Velg en problemstilling som engasjerer deg, som du er interessert i og virkelig ønsker å finne svaret på. Forsøk å finne noe originalt der du kan bidra med noe nytt.
 • Jobb grundig og systematisk, underbygg argumentene dine med data og kilder.
 • Vær nøye med referanser og oppgi alle kilder.

Tips til deg som vil forske innen naturvitenskap

Tidligere juryleder og førsteamanuensis i fysikkdidaktikk, Maria Vetleseter Bøe, har disse tipsene til deg som skal i gang med et naturvitenskapelig prosjekt. 

 • Fortell hvorfor spørsmålet ditt er spennende eller viktig, og sett prosjektet ditt inn i en større sammenheng av annen forskning.
 • Samle egne data gjennom eksperimenter eller feltarbeid. Du kan også levere et rent teoretisk bidrag.
 • Følg en nøyaktig beskrevet metode, og gjør en kritisk vurdering av måleusikkerhet og feilkilder.
 • Analyser og forklar hvordan dine resultater svarer på problemstillingen og hva det betyr for vitenskapen og verden forøvrig. 

Tips til deg som vil forske på noe innen historie

Jurymedlem og professor i internasjonal historie, Hanne Hagtvedt Vik, har følgende råd til deg som vil gå løs på et historieprosjekt. 

 • Fortell oss noe om fortiden som vi ikke vet, eller på en måte som vi ikke har tenkt på før.
 • Bruk faglitteratur, artikler og bøker i tillegg til originalmateriale som brev, offentlige dokumenter, bilder eller annet materiale fra den fortiden du studerer.
 • Utfordre kunnskap vi allerede har. Kan du gi mer dybde eller mer kompleksitet? Anlegge et nytt perspektiv? Forteller du om mennesker, hendelser eller utviklinger som andre ikke har beskrevet før?

Tips til deg som vil forske på litteratur

Tidligere jurymedlem og universitetslektor i språk, Ingrid Haug, har lest mange Unge forskere-bidrag innen litteratur. Her er hennes tips til deg som vil skrive et litteraturprosjekt:

 • Ha en konkret og klart formulert problemstilling, enten du skriver om ett litterært verk eller sammenligner flere.
 • Sørg for en logisk oppbygning med god og overbevisende argumentasjon.
 • Illustrer og underbygg poengene dine med konkrete eksempler fra teksten eller tekstene.
 • Bruk gjerne direkte sitater, men de bør ikke være for lange.
 • Bruk sekundærlitteratur: Hva har andre litteraturvitere skrevet om temaet?
 • Vær nøye med språket og oppgi alle kilder i litteraturlisten.

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. april 2024, kl. 02:47 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.