Datagrunnlag

Vi har samlet data fra figur og tabellgrunnlaget til Indikatorrapporten 2022, som omtaler barometerlandene. Dette er også grunnlaget for infografikken over. 

Dere finner det ved å trykke på knappen nedenfor, eller tittelen over.

Om Forskningsbarometeret

I 2011 lanserte Kunnskapsdepartementet Forskningsbarometeret med en rekke indikatorer for norsk forskning og innovasjon. Fra og med 2019 er dette arbeidet integrert i Indikatorrapporten.

En viktig del av Forskningsbarometeret er sammenligninger mellom Norge og andre relevante land. De nordiske landene Danmark, Finland og Sverige, samt Nederland og Østerrike, ble valgt ut som såkalte barometerland. Felles for barometerlandene er at de har mange likhetstrekk med Norge, og dermed er land det er naturlig å sammenligne seg med.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2024, kl. 08.17 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.