Ikon av lyspære

Om Forskningsbarometeret

I 2011 lanserte Kunnskapsdepartementet Forskningsbarometeret med en rekke indikatorer for norsk forskning og innovasjon. Fra og med 2019 er dette arbeidet integrert i Indikatorrapporten. En viktig del av Forskningsbarometeret er sammenligninger mellom Norge og andre relevante land. De nordiske landene Danmark, Finland og Sverige, samt Nederland og Østerrike, ble valgt ut som såkalte barometerland. Felles for barometerlandene er at de har mange likhetstrekk med Norge, og dermed er land det er naturlig å sammenligne.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. januar 2022, 14.37 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.