MAROFF work programme

The work programme provides an overview of

  • challenges, objectives and priorities
  • anticipated results, impacts and societal outcomes
  • available resources and budget

See: The MAROFF work programme (pdf)

Profilbilde for MAROFF

MAROFF utlysninger

04 Sep 2019

Frist utlysning Kompetanseprosjekt for næringslivet

25 Sep 2019

Frist utlysning Innovasjonsprosjekt

16 Sep 2020

Frist utlysning Kompetanse- og samarbeidsprosjekt, Innovasjonsprosjekt

MAROFF utlysninger

Regjeringens strategi for forskning og innovasjon i maritim sektor.

ble bevilget til prosjekter i 2018

166,9millioner kroner

Se prosjektinformasjon og statistikk i Prosjektbanken til Forskningsrådet.

Ser du etter utlysninger?

Sjekk utlysninger