MARINFORSK work programme

The work programme provides an overview of

  • challenges, objectives and priorities
  • anticipated results, impacts and societal outcomes
  • available resources and budget

See: MARINFORSK work programme (pdf).

Kystvakta samarbeider med Forskningsrådet og stiller tokttid til disposisjon for forskere som vil gjøre feltarbeid på havet.

ble bevilget til prosjekter i 2018

145,8millioner kroner

Se prosjektinformasjon og statistikk i Prosjektbanken til Forskningsrådet.

Ser du etter utlysninger?

Sjekk utlysninger