FINNUT work programme

The work programme provides an overview of

  • challenges, objectives and priorities
  • anticipated results, impacts and societal outcomes
  • available resources and budget

See: FINNUT work programme (pdf).

Profilbilde for FINNUT som kun skal brukes til dette bruk

Sentrale dokumenter

Kontaktperson

Utlysninger

25 Sep 2019

Utlysning av midler til innovasjonsprosjekter i utdanningssektoren

For å styrke forskningens bidrag til fornyelse og innovasjon i barnehage og grunnopplæring, kan barnehageeiere og skoleeiere i grunn- og videregående opplæring i samarbeid med minst ett forskningsmiljø søke om midler til innovasjonsprosjekter.

06 May 2020

Utlysning av midler til forskerprosjekter og unge forskertalenter

16 Sep 2020

Utlysning av midler til kompetanse- og samarbeidsprosjekter til forskning på effekter av tiltak for økt kvalitet i barnehage og grunnopplæring

16 Sep 2020

Utlysning av midler til kompetanse- og samarbeidsprosjekter til forskning ved grunnskolelærerutdanningene

Utlysninger

ble bevilget til prosjekter i 2018

114millioner kroner

Se prosjektinformasjon og statistikk i Prosjektbanken til Forskningsrådet.

Ser du etter utlysninger?

Sjekk utlysninger