Pre-projects to Mobilise Trade and Industry for Research

Create application

This call for proposals is only available in Norwegian.

Purpose

This call for proposals is only available in Norwegian.

About the call for proposals

This call for proposals is only available in Norwegian.

Who is eligible to apply?

This call for proposals is only available in Norwegian.

Who can participate in the project?

This call for proposals is only available in Norwegian.

What can you seek funding for?

This call for proposals is only available in Norwegian.

Create application

Relevant thematic areas for this call

Trade and industry

Assessment criteria

   

Forskning og innovasjon (forprosjekt for regional innovasjon)

Innovasjonsgrad
• I hvilken grad møter innovasjonsidéen i prosjektet et udekket behov?
• Hvor original og nyskapende er innovasjonen?

Relevans og kvalitet på FoU-aktivitetene
• I hvilken grad er FoU-aktivitetene relevante og/eller av kritisk betydning for innovasjonen og som bidrag til forprosjektet?

Virkninger og effekter (forprosjekt for regional innovasjon)

Verdiskapingspotensial og gevinstmuligheter
• I hvilken grad er det potensial for at resultatene fra forprosjektet kan bidra til
– verdiskaping i norsk næringsliv og/eller offentlig sektor?
– å løse betydelige nåværende og fremtidige samfunnsutfordringer, også med henvisning til FNs bærekraftmål?

Gjennomføring (forprosjekt for regional innovasjon)

Plan for forprosjektet:

Hvor god er
• Kvalitet på prosjektplanen med mål, arbeidspakker, milepæler, ressursinnsats og relevante risikovurderinger
• Kvalitet/kompetanse til prosjektleder og eventuell prosjektgruppe
• Organisering, med roller og ansvarsdeling, styring og strategisk forankring
• Budsjett og finansiering

Plan for utnyttelse av FoU-resultatene for innovasjonen:
• Hvor god og realistisk er bedriftens plan for videre utvikling av ideen når forprosjektet er gjennomført? (f.eks. i form av hovedprosjekt)

Prosjektidéens relevans (forprosjekt for regional innovasjon)

Prosjektidéens relevans:
• Hvor godt vil forprosjektet bidra til at bedriften får erfaring med å ta forskning i bruk i sitt innovasjonsarbeid?
• Hvor godt er forprosjektet i tråd med de regionale satsingsområdene?

Samlet vurdering (forprosjekt for regional innovasjon)