Ny database om internasjonal STI-politikk

STIP Compass er en database som samler kvantitative og kvalitative data om nasjonale trender innen vitenskap, teknologi og innovasjonspolitikk (STI-politikk). Databasen er initiert av EU-kommisjonen og OECD, og skal støtte monitorering og analyse av landenes STI-politikk til bruk i politikkforskning og rådgivning. Hovedkilden for tallgrunnlaget er EC-OECD STI Policy, en undersøkelse som blir gjennomført hvert andre år. Databasen er oppdatert med resultater for 2019-undersøkelsen. Data i STIP Compass er fritt tilgjengelig etter FAIR-prinsippene (finnbare, tilgjengelige, interoperable og gjenbrukbare).

20. mars 2020

Hvordan kan du bruke databasen?

Du kan utforske og laste ned data på flere måter. Interaktive dashboards gir deg mulighet til å utforske databasen på aggregert nivå gjennom visuelle fremstillinger. Her kan du velge å utforske enkeltland, spesifikke tema, politikkinstrument og målgrupper. Verktøyet gir deg mulighet til å snevre inn søket ditt underveis ved hjelp av de interaktive figurene.

Et annet alternativ er å laste ned dataene gjennom funksjonen Query Builder. Her kan du filtrere hvilke data du ønsker å laste ned i forkant, for eksempel ved å velge land, politikkinstrument, målgrupper, år og så videre. Du har også mulighet til å laste ned hele STIP Compass database. Dette er gjerne aktuelt for avanserte brukere.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2023, 19:02 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.