Ny database om internasjonal STI-politikk

STIP Compass er en database som samler kvantitative og kvalitative data om nasjonale trender innen vitenskap, teknologi og innovasjonspolitikk (STI-politikk). Databasen er initiert av EU-kommisjonen og OECD, og skal støtte monitorering og analyse av landenes STI-politikk til bruk i politikkforskning og rådgivning. Hovedkilden for tallgrunnlaget er EC-OECD STI Policy, en undersøkelse som blir gjennomført hvert andre år. Databasen er oppdatert med resultater for 2019-undersøkelsen. Data i STIP Compass er fritt tilgjengelig etter FAIR-prinsippene (finnbare, tilgjengelige, interoperable og gjenbrukbare).

20. mars 2020

Hvordan kan du bruke databasen?

Du kan utforske og laste ned data på flere måter. Interaktive dashboards gir deg mulighet til å utforske databasen på aggregert nivå gjennom visuelle fremstillinger. Her kan du velge å utforske enkeltland, spesifikke tema, politikkinstrument og målgrupper. Verktøyet gir deg mulighet til å snevre inn søket ditt underveis ved hjelp av de interaktive figurene.

Et annet alternativ er å laste ned dataene gjennom funksjonen Query Builder. Her kan du filtrere hvilke data du ønsker å laste ned i forkant, for eksempel ved å velge land, politikkinstrument, målgrupper, år og så videre. Du har også mulighet til å laste ned hele STIP Compass database. Dette er gjerne aktuelt for avanserte brukere.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. februar 2023, 14.04 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.