Fortsatt økende innovasjonsaktivitet i EU

EU-kommisjonens årlige European innovation scoreboard (EIS) ble publisert forrige uke. EIS er en komparativ analyse av innovasjonsaktiviteten, både i EU-landene og i flere andre land, blant annet Norge.

30. juni 2020

Norge kategoriseres fortsatt som en «sterk innovatør». Relativt til gjennomsnittet for EU skårer Norge høyt på indikatorer for innovatører, koblinger og attraktive forskningssystemer. Les mer om dette i landprofilen for Norge i den fullstendige rapporten.

2020-utgaven fremhever en fortsatt økende innovasjonsaktivitet i EU. Unionen har høyere aktivitet enn blant annet USA, Kina, Brasil, Russland og Sør-Afrika, men gapet har bitt mindre de siste åtte årene. 24 av medlemslandene har økt sin innovasjonsaktivitet i samme periode, med størst økning i Litauen, Malta, Portugal og Hellas. Sverige er fortsatt EU-nasjonen med høyest innovasjonsaktivitet. Storbritannias nylige exit fra EU gjør seg utslag i en noe lavere gjennomsnittlig innovasjonsaktivitet i unionen.

Les mer på EU-kommisjonens nettsider. Her kan du også laste ned hele rapporten (engelsk).

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. mai 2024, kl. 08:02 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.