Ferske FoU-tall viser utviklingen for bærekraftsmål

Pålitelig og sammenlignbar statistikk legger et viktig grunnlag for myndigheter som skal overvåke nasjonal innsats rettet mot FNs bærekraftsmål. UNESCOs institutt for statistikk publiserte denne uken ferske tall for to av indikatorene som måler utviklingen for bærekraftsmål (SDG) 9.5.

30. juni 2020

Målet handler om å styrke vitenskapelig forskning, stimulere til innovasjon, flere ansatte innenfor forsknings- og utviklingsvirksomhet og øke bevilgningene til offentlig og privat FoU. FoU-statistikken bidrar til å måle to av indikatorene for SDG 9.5 (indikator 9.5.1: FoU-utgifter som andel av BNP og indikator 9.5.2: Forskerårsverk per million innbyggere).

De ferske tallene fra UNESCO viser siste status i tillegg til trender for de to indikatorene for 162 land og territorier. Det er ikke bestemt et globalt mål for hvor mye FoU-utgifter som andel av BNP en ønsker å nå. EU har likevel et mål om at FoU-utgiftene til hvert medlemsland skal tilsvare minst 3 prosent av BNP. Fem av medlemslandene har nådd dette målet: Sveits (3,37 prosent), Sverige (3,34 prosent), Østerrike (3,17 prosent), Tyskland (3,09 prosent) og Danmark (3,06 prosent). Antall forskerårsverk per million innbyggere ligger på 1 198 globalt. Europa og Nord-Amerika ligger vesentlig høyere, mens sentrale og sørlige deler av Asia og store deler av Afrika ligger på et langt lavere nivå. 

Les mer på UNESCOs nettsider (engelsk). Her kan du også laste ned data.

 

 

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. desember 2023, 11:22 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.