Norske regioner i Regional Innovation Scoreboard

Regional Innovation Scoreboard (RIS) presenterer komparative regionale data for innovasjonsaktivitet i Europa. Last ned excel-filen for å se norske regioners skår på de ulike indikatorene i RIS. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. desember 2023, 02:48 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.