Sidnie Layesa: Alternative metoder for syntetisering av sølv-nanopartikler

Sidnie Layesa deltok med et prosjekt der han søkte alternative metoder for syntetisering av sølv-nanopartikler, blant annet med bruk av noe vi finner i sjøen; nemlig blæretang! Prosjektet tar for seg muligheten for å gjøre noe miljøskadelig og kostbart mer miljøvennlig og kostnadseffektivt.

Navn: Sidnie Layesa

Pris: Bronse i klassen for naturvitenskap og teknologi 2020

Skole: United World College Red Cross Nordic

Les oppgaven: "Green Synthesis of Silver Nanoparticles using bladderwrack (Fucus vesiculosus) extract as a Reducing and Stabilizing Agent"

Den konvensjonelle metoden for syntesering av sølv-nanopartikler er kostbart og involverer bruk av miljøskadelige kjemikalier. Denne oppgaven søker derfor å finne alternative metoder som er mer kostnadseffektive og miljøvennlig, og ser spesifikt på bruken av blæretangekstrakt som en reduserende og stabiliserende agent.

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 15. juni 2024, kl. 13.26 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.