Sidnie Layesa: Alternative metoder for syntetisering av sølv-nanopartikler

Sidnie Layesa deltok med et prosjekt der han søkte alternative metoder for syntetisering av sølv-nanopartikler, blant annet med bruk av noe vi finner i sjøen; nemlig blæretang! Prosjektet tar for seg muligheten for å gjøre noe miljøskadelig og kostbart mer miljøvennlig og kostnadseffektivt.

Navn: Sidnie Layesa

Pris: Bronse i klassen for naturvitenskap og teknologi 2020

Skole: United World College Red Cross Nordic

Les oppgaven: "Green Synthesis of Silver Nanoparticles using bladderwrack (Fucus vesiculosus) extract as a Reducing and Stabilizing Agent"

Den konvensjonelle metoden for syntesering av sølv-nanopartikler er kostbart og involverer bruk av miljøskadelige kjemikalier. Denne oppgaven søker derfor å finne alternative metoder som er mer kostnadseffektive og miljøvennlig, og ser spesifikt på bruken av blæretangekstrakt som en reduserende og stabiliserende agent.

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. desember 2023, 02:43 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.