Selvlaget spektrofotometer, vinnerprosjekt Unge Forskere

Olivia lagde et spektrofotometer ved hjelp av et mobilkamera, en datamaskin og noen billige deler. Hun sammenlignet så det selvlagde apparatet med en kommersiell utgave.

Navn: Olivia Margrethe Lynch

Skole: Oslo by Steinerskole

Pris: 1. pris i naturvitenskap og teknologi i 2017

Spesialpriser: European Contest for Young Scientists og Stockholm International Youth Science Seminar

Juryens begrunnelse

Kandidaten beskriver her prinsippene bak målemetoden spektroskopi. Hun beskriver også hvordan hun helt konkret går fram for å lage sitt eget spektrofotometer ved hjelp av en lysdiode som lyskilde, et diffraksjonsgitter for å spre lyset, et mobilkamera for å registrere spektra og et dataprogram som dechiffrerer transmisjonsspekteret. Arbeidet er inspirert av innovativ forskning der man bruker smarttelefoner til å dokumentere spektra som igjen blir dechiffrerte ved hjelp av enkle dataprogrammer med åpen kildekode.

Både problemstillingen og motivasjonen for å gjennomføre prosjektet er veldig godt beskrevet. Prinsippene bak spektrofotometri blir i tillegg forklart på en helt utmerket måte. Resultatene er oversiktlig presentert. Diskusjonen og konklusjonen vitner om at det står en reflektert eksperimentalist og forfatter bak arbeidet. Framstillingen er av god akademisk standard. Juryen har derfor enstemmig bestemt at arbeidet skal premieres med en 1. pris.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 22. mai 2024, kl. 21:48 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.