En kvinnelig skrivemåte

Sigrid Vårvik Sønnesyn fra Stavanger Katedralskole vant 1. pris i klassen for humanistiske fag i 2017 med et litteraturprosjekt. Hun analyserte og sammenlignet to bøker i lys av teori om en kvinnelig skrivemåte.

En kvinnelig skrivemåte