Vinnere i Unge forskere 2022

Under finalemøtet fredag 22. april ble årets vinnere i Unge forskere-konkurransen kåret. Til sammen 25 forskningsprosjekter ble premiert med pengepriser og spesialpriser som deltakelse på internasjonale konkurranser. 

Se alle vinnere i klassen for naturvitenskap og teknologi

Se alle vinnere i klassen for humanistiske fag og samfunnsfag

Se alle vinnere i ungdomsskoleklassen

Førsteprisvinnere i klassene for "naturvitenskap og teknologi" og "humanistiske fag og samfunnsfag" får 15 000 kr, andreprisvinnere får 10 000 kr og tredjeprisvinnere får 7000 kr.

I ungdomsskoleklassen får førsteprisvinneren 10 000 kr, andreprisvinnere får 5 000 kr og tredjeprisvinnere får 3 000 kr.

I tillegg ble det delt ut noen spesialpriser som er å deltakelse på internasjonale konkurranser og seminarer.

Førsteprisvinnere i klassen for naturvitenskap og teknologi

Alexander Marks, Martin Thormodsrud og August Lukkasen, Jonas Simonsen og Nikolai Zemliansky vant førsteprisene i klassen for naturvitenskap og teknologi. Foto: Privat

I klassen for naturvitenskap og teknologi ble det delt ut tre førstepriser. De gikk til Jonas Alexander Smidsrød Simonsen fra Oslo by steinerskole, Nikolai Zemliansky fra Blindern vgs og trioen Alexander Marks, Martin Thormodsrud og August Lukkassen fra Ullern vgs. 

Jonas Simonsen

Oppgaven til Jonas Simonsen går ut på å studere skumdanning av ulike tensider og hvordan den blir påvirket av temperatur, salt og spesifikke ioner. Han fant blant annet ut at en vannløsning som Zalo, der det er flere ulike tensider, gir god og stabil skummingsevne. Dette er et krevende tema i krysningen mellom kjemi og fysikk, og Simonsen leverer både lettfattelige forklaringer av kompliserte mekanismer og eksperimentelt arbeid som holder universitetsnivå. Juryen er mektig imponert og spår en lysende karriere som forsker om Simonsen ønsker det.

Nikolai Zemliansky

I sitt prosjekt har Zemliansky bygd LEGO mindstorms-roboter for utforsking på andre planeter, og testa hvor godt tre forskjellige typer sensorer klarte å hjelpe roboten med å navigere gjennom ei hinderløype. Oppgaven er presist og godt skrevet, med en grundig beskrivelse av robot-basert utforsking av verdensrommet som viser stor interesse for temaet. I tillegg peker Zemliansky på andre områder for samme teknologi, for eksempel undersøkelser under is. Prosjektet er metodisk solid med systematisk kontroll av variabler og repeterte forsøk for å få god statistikk. Juryen vil berømme et omfattende arbeid som viser stor kvalitet i fysikkfaglig forståelse, eksperimentelt arbeid og robot-teknologi, og håper Zemliansky dyrker interessen for romforskning videre.

Alexander Marks, Martin Thormodsrud og August Lukkassen

Forskertrioen fra Ullern har studert hvordan E.coli-bakterier blir påvirket av antibiotika. Mer spesifikt har de sett på hvordan mengden frigjort lipopolysakkarid blir påvirket av konsentrasjon og type antibiotika. Slikt frigjort lipopolysakkarid medvirker nemlig sterkt til sykdomsbildet og eventuelt død ved blodforgiftning som følge av infeksjon med E.coli. Arbeidet utmerker seg på flere vitenskapelige vis: Det er godt planlagt og viser stor grad av nøyaktighet og presisjon i den metodiske tilnærmingen. Diskusjonen er fyldig og høyst relevant, der egne resultater blir sett i sammenheng med en lang liste av annen forskning på feltet. Juryen gratulerer!

Se film hvor finalistene presenterer prosjektene sine

Førsteprisvinnere i klassen for humanistiske fag og samfunnsfag

Anish Athmakoor, Laura Neal og Tuva Mørk vant førstepriser i klassen for humanistiske fag og samfunnsfag. Foto: Privat

Det ble delt ut tre førstepriser i klassen for humanistiske fag og samfunnsfag. De gikk til Laura Neal fra UWC Red Cross Nordic, Anish Athmakoor fra St Olav vgs og Tuva Mørk fra Stavanger Katedralskole.

Laura Neal

Neal har studert hvordan mennesker med funksjonsnedsettinger er representert i We are the superhumans, en reklamefilm for paralympics i Rio i 2016. Et av funnene til Neal er at det underliggende narrativet i filmen reduserer funksjonsnedsettinger til noe som skal overkommes, slik at det kan virke fremmedgjørende. Arbeidet skiller seg positivt ut blant annet ved å være teoretisk sterkt og hvordan Neal klarer å kontekstualisere We are the superhumans. Hun kommer og med presise og selvstendige poeng, som at filmen laget et skille mellom rette og gale måter å leve med funksjonsnedsettinger på, der det rette er å legge ned stor innsats. Juryen er ordentlig imponert over et arbeid som ga fagkonsulenten tro på framtiden og et ønske om å møte den unge forskerens stemme i sitt eget fagfelt om noen år.

Anish Athmakoor

I sin studie har Athmakoor sett på hvordan etterspørselen etter sukkerholdige produkter avhenger av pris. Den unge forskeren ville finne ut hvor priselastisk produktene er, for å avgjøre om avgifter kan tenkes å redusere forbruket av dem. Metoden er spesielt imponerende, der Athmakoor laget en fiktiv nettbutikk med sukkerholdig mat, luksusartikler og nødvendige produkter alle trenger. Så ble det rekruttert deltakere til å liksom-handle i butikken hver tredje dag over en periode hvor han også endret prisene. Arbeidet viser både kreativ og analytisk evne i lag med kritisk tenking, alle veldig gode kvaliteter i forskning. Juryen gratulerer og håper kandidaten går videre med studier i økonomi.

Tuva Mørk

I sitt prosjekt har Mørk tatt for seg nettsidene til noen skoler for å undersøke hvordan de prøver å trekke til seg potensielle elever. Mer konkret bruker hun diskursanalyse, kommunikasjonsteori og retorikk til å sammenligne nettsidene til tre folkehøyskoler og tre videregående skoler som tilbyr studiespesialisering. Mørk finner at de videregående skolene kommuniserer som om ungdommer går etter faglighet, mens folkehøyskolene legger vekt på det spesielle for å møte ungdom som vil ha noe annerledes og unikt. Oppgaven er velskreven og overbevisende, og analysen viser stor grad av selvstendighet. Juryen er imponert og håper Mørk utvikler interesse for samfunnsvitenskapelige spørsmål videre.

Se film hvor finalistene presenterer prosjektene sine

Førsteprisvinner i ungdomsskoleklassen

Sara Janvin vant førstepris i ungdomsskoleklassen. Foto: Privat

I ungdomsskoleklassen ble det delt ut en førstepris. Den gikk til Sara Javin fra BISS - British International School of Stavanger. 

I prosjektet sitt undersøkte Janvin en kobling mellom fysisk aktivitet og hukommelse. Hun gjennomførte et kontrollert eksperiment der hun testet hukommelsen til to randomiserte grupper med elever etter korte perioder med fysisk aktivitet eller ro. Hun fant at det spilte en rolle om kroppen er aktiv eller i ro under læringsfasen for hvor godt man husker det man har lært, og foreslår at fysisk trening samtidig som man prøver å lære noe er en god ide. Eksperimentet var solid satt opp og elegant utført, og oppgaven er godt skrevet og relevant for et bredt publikum. Juryen er mektig imponert over kvaliteten denne ungdomsskoleeleven har levert. Gratulerer!

Se film hvor finalistene presenterer prosjektene sine

Se opptak av finalen

Alle prisvinnere i klassen for naturvitenskap og teknologi

Det ble delt ut tre førstepriser, tre andrepriser og fem tredjepriser i denne klassen. 

Klikk på tittel for å lese rapport og klikk på bildene for større versjoner. Alle bildene er finalistenes egne. 

Pris

Navn

Tittel på prosjekt

Skole (sted)

1. Pris

Deltakelse på Stockholm International Youth Science Seminar i Sverige

Jonas Alexander Smidsrød Simonsen SKUM - En fordypningsoppgave om skum og hva som påvirker skummingsevnen til ulike tensider. Oslo by steinerskole (Oslo)

1. Pris

Deltakelse på International Science and Engineering Fair i Atlanta, USA

Nikolai Zemliansky Finding the optimal combination of touch, color, infrared sensors to navigate a robot explorer through simulated space-like conditions. Blindern vgs (Oslo)

1. Pris

Deltakelse på EU Contest for Young Scientists i Leiden, Nederland

Alexander Marks, Martin Thormodsrud og August Lukkassen Antibiotika-indusert frigjøring av lipopolysakkarid hos Escherichiacoli. Ullern vgs (Oslo)
2. Pris Pedro Pontes García How can the behaviour of a pendulum be modelled mathematically? UWC Red Cross Nordic (Flekke)
2. Pris Mark Muravec Changes in circumferences of body limbs and heart rate after anaerobic exercises UWC Red Cross Nordic (Flekke)

2. Pris

Deltakelse på den danske Unge forskere-konkurransen i København

Ida Marie Nervik Determination of bicycle drag components using the coast-down model Blindern vgs (Oslo)

3. Pris

Deltakelse på Andøya Space Camp

Leanda Wenus Elastics, energy, and efficiency UWC Red Cross Nordic (Flekke)
3. Pris Leah Kiserud Size of barnacles depending on placement on rock surface UWC Red Cross Nordic (Flekke)
3. Pris Laura Neal Impact of spotting on balance and perceived dizziness in dancers and non-dancers UWC Red Cross Nordic (Flekke)
3. Pris
Kristina Koka Determination of dietary effects on supplementary iron St Olav vgs (Stavanger)
3. Pris Tyra Elaine Espedal The efficiency of the slide rule St Olav vgs (Stavanger)

Alle prisvinnere i klassen for humanistiske fag

I denne klassen er det tre førsteprisvinnere, fire andreprisvinnere og fire tredjeprisvinnere.

Pris

Navn

Tittel på prosjekt

Skole (sted)

1. pris

Deltakelse på International Swiss Talent Forum i Sveits

Laura Neal Analysis of diability representation in We are the Superhumans by Channel 4 UWC Red Cross Nordic (Flekke)

1. pris

Deltakelse på EU Contest for Young Scientists i Leiden, Nederland

Anish Athmakoor What is the price elasticity of demand (PED) of sugary foods for teenagers at Anish's online shop located in Stavanger, Norway? St Olav vgs (Stavanger)

1. pris

Deltakelse på London International Youth Science Forum

Tuva Mørk En skole for "alle" Stavanger katedralskole (Stavanger)

2. pris

Marija Janeva What role did the youth popular culture in Yugoslavia play in the creation of a collective identity? UWC Red Cross Nordic (Flekke)

2. pris

Deltakelse på London International Youth Science Forum

Fauste Meckovskyte The use and effect of persuasive rhetoric in pro-eating disorder websites UWC Red Cross Nordic (Flekke)

2. pris

Deltakelse på London International Youth Science Forum

Krishan Rai Tanya Tagaq's musical depiction of environmental issues UWC Red Cross Nordic (Flekke)

2. pris

Yimin Dong How does theater in prison manifest core values of positive psychology? UWC Red Cross Nordic (Flekke)

3. pris

Deltakelse på utdelingen av Nobels fredspris

Sofia Dymova What philosophical doctrines is Russia imperial nationalism based on? UWC Red Cross Nordic (Flekke)

3. pris

Emma Haugland Martinsen 20 000 barn i Oslo vokser opp i fattige familier Oslo by steinerskole (Oslo)

3. pris

Hanna Schistad Self-radicalization on the internet Oslo by steinerskole (Oslo)

3. pris

Máni Snær Ruiz Kolbrúnarson An Investigation on Competition in the Norwegian Grocery Market Kristiansand Katedralskole Gimle

Alle prisvinnere i ungdomssklassen

I denne klassen er det en førsteprisvinner, en andreprisvinner og to tredjeprisvinnere.

Pris Navn Tittel på prosjekt Skole (sted)
1. pris Sara Janvin An experiment on state-dependent memory induced by aerobic exercise BISS - British International School of Stavanger (Stavanger)
2. pris Nandita Anil A teenager's clouded mind BISS - British International School of Stavanger (Stavanger)
3. pris Berit Simonhjell Hvorfor dør Tomterskogen? Kråkstad skole (Kråkstad, Viken)
3. pris Per Tobias Gjestad og Jens Wilhelm Ariansen Vientjernet - Et surt vann Ski ungdomsskole (Ski, Viken)

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. juli 2024, kl. 09.39 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.