Disse vant Unge forskere 2020

25 priser er delt ut til unge forskerpirer. Se hvem som vant.

Årets finalearrangement for Konkurransen Unge forskere ble arrangert i den virtuelle verdenen 24. april.

Unge forskere er en konkurranse for ungdom mellom 13 og 19 år, som Forskningsrådet arrangerer hvert år. En fagjury med et bredt konsulentnettverk vurderer prosjektene.

Forskningsrådets direktør John-Arne Røttingen henvendte seg til finalistene:
– Det er dagens tenåringer som skal være med å på de store omstillingene vi vet at vi som samfunn skal gjennom. Det er de unge som skal leve med konsekvensene, på godt og vondt. Forskningsbasert kunnskap og evne til refleksjon er avgjørende for at vi lykkes med endringene. Det er lovende å se den engasjerte, kunnskapsrike ungdommen og alle forskertalentene her i dag.

Også høyere utdanning- og forskningsminister Henrik Asheim deltok på Live-sendingen og berømmet ungdommen – Dere har tenkt nytt, utfordret vedtatte sannheter og bidratt til å ta verden videre.

Penger og reiser

Finalistene vant pengepremier og reisepremier. I disse dager er det en viss usikkerhet knyttet til de reisepremiene som ligger nært i tid, men vi vil kompensere for eventuelle avlyste arrangementer for dem det gjelder.

Vi har delt ut 1., 2. og 3. priser i de ulike klassene. Mange prosjekter holdt høyt nivå, og vi har derfor delt ut flere førstepriser: to i klassen for naturvitenskap og teknologi, tre i klassen for humanistiske fag og én i klassen for ungdomsskole.

1. priser og 15 000 kr i klassen for naturvitenskap og teknologi

Montasje av portretter av elever som vant pris i Konkurransen Unge Forskere
Selma Smidstrød og Victor Yash Klippgen. Foto: Privat

Selma og Victor vant førstepriser for sine naturvitenskapelige prosjekter.

 • Selma Smidtsrød (19 år) fra Oslo By Steinerskole for prosjektet "BIOPLAST – En fordypningsoppgave om gode alternativer til fossilbasert plast".
 • Victor Yash Klippgen (18 år) fra Blindern videregående skole for prosjektet "Deducing the graph representing the catenary without using differential equations".

1. priser og 15 000 kr i klassen for humanistiske fag

Montasje av portretter av elever som vant pris i Konkurransen Unge Forskere
Jenny Lund, Lone Grønner Flikke og Otto Christian Geissler. Foto: Privat

Jenny, Lone og Otto vant førstepris i klassen for humanistiske fag.

 • Jenny Lund (18 år) fra Stavanger Katedralskole for prosjektet "Død og diskurs – Peoples Temple, Heaven's Gate og meningen med livet i et moderne samfunn".
 • Lone Grønner Flikke (18 år) fra Oslo by Steinerskole for prosjektet "En bok eller et ansikt? – Etikk og sannhet om virkelighetslitteratur".
 • Otto Christian Geissler (19 år) fra United World College Red Cross Nordic for prosjektet "Making Non-Germans".

2. pris og 10 000 kr

I klassen for naturvitenskap og teknologi, ble det delt ut fire 2. priser.

 • Abikash Amalan (18 år) fra Blindern videregående skole for prosjektet "Water Rocket Fuel Optimization".
 • Simran Sahajpal (17 år) fra Lillestrøm videregående skole for prosjektet "Testing the Assumptions of Normality and Independence of Returns of the Black-Scholes Option-Pricing Formula".
 • Solveig Aftret (18 år) fra Blindern videregående skole for prosjektet "Music and the ear".
 • Yi Cheng Chng (17 år) fra Nesbru videregående skole for prosjektet "An investigation in mould growth under the exposure of lights of different wavelengths".

I klassen for humanistiske fag ble det delt ut fire 2. priser.

 • Eivor Strømme Wersland (19 år) fra Stavanger katedralskole for prosjektet "Å appellere til handling".
 • Eliah Mathias Hudgins (18 år) fra Ås videregående skole for prosjektet "To what extent is the written travel narrative of Ahmad Ibn Fadlan useful for a historian studying the 10th century Volga Vikings/Rus".
 • Greta Schimanski (18 år) fra Stavanger katedralskole for prosjektet "Endrete forventninger til kjønn på 1800-tallet – En analyse av Lucie i kontekst av "den nye kvinne".
 • Marie Hayes Vigerust (19 år) fra Oslo by Steinerskole for prosjektet "Gjennom kaninhullet – Terskeloverskridelser i Alice in Wonderland".

3. pris og 7 000 kr

I klassen for naturvitenskap og teknologi ble det delt ut fire 3. priser.

 • Armina Nuksa og Avani Pratheep (17 og 16 år) fra Oslo katedralskole og Kuben videregående skole for prosjektet "BMv001 – The bumpy road to a greener future".
 • Kristina Trovik Flaatten (19 år) fra United World College Red Cross Nordic for prosjektet "The mathematics behind flat-folding origami and the Miura fold".
 • Luisa Rehberg (17 år) fra International School of Stavanger for prosjektet "The relationship between fermentation and plasmolysis in yeast due to varying glucose concentration".
 • Sidnie Layesa (19 år) fra United World College Red Cross Nordic for prosjektet "Green Synthesis of Silver Nanoparticles using bladderwrack (Fucus vesiculosus) extract as a Reducing and Stabilizing Agent".

I klassen for humanistiske fag ble det delt ut fire 3. priser.

 • Danial Bilal Ahmad (18 år) fra Blindern videregående skole for prosjektet "Negative externalities of consumption: Examining the effects of the Norwegian policy of standardized snus packaging".
 • Mads Ilebekk Johansen (18 år) fra Kristiansand katedralskole for prosjektet "To what extent was Milan affected by the Black Death from 1348-1350?".
 • Selma Gudmundsen (18 år) fra St. Olav videregående skole for prosjektet "Selvfremstillingens Troverdighet".
 • Tonje Aurdal Åsheim (19 år) fra Stavanger Katedralskole for prosjektet "Alt språk er retorisk".

Klassen for ungdomsskolen

Det ble delt ut én 1. pris, én 2. pris og to 3. priser i klassen for ungdomsskoler.

 • 1. pris og 10 000 kr gikk til David Solesvik (16 år) fra Haugesund International School for prosjektet "A Study of Entrepreneurial Intentions among Norwegian students".
 • 2. pris og 5 000 kr gikk Anish Athmakoor til (16 år) fra British International School of Stavanger for prosjektet "Are animal and plant proteins equally effective in building muscle mass?"
 • 3. pris og 3 000 kr gikk til Sepehr Salimi (16 år) fra The British International School of Stavanger for prosjektet "Grow a plant for 30 days autonomously and more efficiently than regular watering by hand".
 • 3. pris og 3 000 kr gikk til Maria Chamanskaya (16 år) fra The British International School of Stavanger for prosjektet "Hvordan endres forståelsen av en bok under oversettingsprosessen?".
Portrett av David Solesvik
David Solesvik. Foto: Privat

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 21. april 2024, kl. 16:27 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.