- You are the change makers!

Dette sa direktør Richard Myhill til 250 unge forskere fra 67 land på åpningen av London International Youth Science Forum, LIYSF, 28. juli. Han sa også at dagens unge forskertalenter er de som skal bringe verden videre og gjøre det mulig å finne løsninger på de store utfordringene verden står overfor.

Tuva Mørk var flaggbærer i åpningsseremonien.

LIYSF er et forum for unge forskertalenter som har deltatt i nasjonale konkurranser eller har blitt valgt ut på annen måte i sitt land, og Konkurransen Unge forskere sender tre av våre prisvinnere dit. Programmet inneholder foredrag, diskusjoner, besøk på forskningsinstitusjoner, utflukter, teater og mye mer i to uker. LIYSF ble startet i 1959, og mange etablerte forskere har blitt inspirert der til å starte sin forskerkarriere og bidrar som talere og medspillere i dag.

Internasjonalt nettverk

Endelig kan prisvinnere igjen reise på internasjonale seminarer og arrangementer etter to år med pandemi og avlysninger. KUF er med i et internasjonalt nettverk av konkurranser, seminarer og tenketanker der unge forskertalenter får delta og utvikle seg. Deltakerne får kontakter fra hele verden og treffer og får tilbakemelding på sine prosjekter fra meriterte forskere

"Den største oppdagelsen er den vitenskapelige metoden"

Nobelprisvinner professor James E. Rothman fra Yale University holdt key note-talen i London. Han oppmuntret deltakerne til å følge interessene sine og gjøre selvstendige valg. Hvis du slår hodet i veggen, slutt med det og finn en ny vegg, var hans råd. Han avsluttet med å si at den største oppdagelsen noen gang er selve den vitenskapelige metoden og dens endeløse potensial.

HRH The Princess Royal Anne er høy beskytter for LIYSF, og i sin tale la hun bl a vekt på betydningen av årets tema, science for society – og at hun selv er en av "vanlige" folk i forhold til forskerne, og stiller "dumme" spørsmål - noe de trenger å få. Hun var interessert i de unge og gikk rundt og hilste på, inklusive våre deltakere fra Norge.

De tre deltakerne fra Norge i London: Krishan Rai, Fauste Meckovskyte og Tuva Mørk.

Dobbelt i Sveits

5.-9. juli ble International Swiss Talent Forum arrangert, og der deltok Laura Marie Neal, som vant hele to priser i den norske finalen: 1. plass i humanistisk/samfunnsvitenskapelig klasse og 3. plass i naturvitenskapelig klasse. Det er ikke ofte vi har en deltaker i begge klasser, og som i tillegg vinner pris i begge. Arrangementet i Sveits var en tenketank med temaer som ledelse, innovasjon og bærekraft. Deltakerne ble delt inn i grupper og fikk forskere som mentorer i arbeidet fra idéer til løsningsforslag, og presenterte til slutt resultatene for et større publikum.

På et annet seminar i Sveits i juni, International Wildlife Research Week, deltok Leah Kiserud.  Unge fra hele Europa får mulighet til å jobbe med egne forskningsprosjekter om lokal flora og fauna i sveitsiske alper i en uke.

Foto: Laura Marie Neal, Swiss Youth in Science

Flere får reise

I august var Leanda Wenus med på European Space Camp på Andøya, og i september arrangerer EU europamesterskap for unge forskere (EUCYS), der Forskningsrådet deltar med fire prisvinnere. Dette er en del av Horisont Europa og satsing på unge talenter.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. mai 2024, kl. 00:27 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.