Gå direkte til innhold

Suksessen Bjerknessenteret

Bjerknessenteret feirer 10 år som Senter for fremragende forskning (SFF). Med jubileumskonferansen «Klimaendringer på høye breddegrader» setter de nå status for et forskningsområde de selv har vært i front for å utvikle.

– Bjerknessenteret er en tiårig suksesshistorie! Det sier Camilla Schreiner, avdelingsdirektør for klima- og polarforskning i Forskningsrådet.

– Bjerknessenteret har fått til mye på ti år. Senteret har hatt en enorm betydning for fagfeltet, ikke bare i Norge, men også internasjonalt. Den høye deltakelsen i FNs klimapanel er kanskje det beste beviset på suksessen.

Foto: Norges forskningsråd Camilla Schreiner berømmer Bjerknessenteret for å ha bidratt til opplysning av samfunnsdebatten. (Foto: Norges forskningsråd) Schreiner mener at Bjerknessenteret har hatt suksess på en rekke sentrale faktorer som kjennetegner et vellykket Sentre for fremragende forskning. Publikasjonsvolum, graden av interdisiplinært-, nasjonalt og internasjonalt samarbeid, forskerutdanning, evnen til å utvikle og tiltrekke seg forskere, en tydelig vitenskapelig visjon, kjønnsbalanse og et godt lederskap.

– Bjerknessenteret har hatt stor suksess på alle disse punktene. En annen viktig faktor er enestående forskningsresultater og her har Bjerkenssenteret rett og slett vært enestående, sier Schreiner. Forskningen er dessuten nyttig og relevant for samfunns- og politikkutvikling. Bjerknessenteret har vært dyktige på formidling og kommunikasjon og dermed bidratt til opplysning av samfunnsdebatten.

Feirer med stor konferanse
Bjerkenssenteret feirer nå med jubileumskonferansen «Klimaendringer på høye breddegrader» (Climate Change in Hight Latitudes). Det er en stor konferanse med tre dagers faglig program. Konferanse tiltrekker seg forskere fra hele verden.
Logo: Bjerknessenteret Et viktig tema for konferansen er naturlige klimavariasjoner. I en ny stor internasjonal evaluering av norsk klimaforskning blir det påpekt at Norge må forske mer på naturlige klimavariasjoner.
– Bjerknessenteret svarer allerede nå på en av anbefalingene evalueringen kommer med. Konferansen er et godt bidrag til et nasjonalt behov på området, mener Schreiner.

Veien videre
Etter ti år er det nå slutt på betegnelsen Senter for fremragende forskning og finansieringen som følger med. Bjerknessenteret har likevel klart å sikre fortsatt finansiering. I de neste årene skal senteret få finansiering direkte fra Kunnskapsdepartementet.

– Det betyr at en av Norges viktigste forskningsinstitusjoner innen klimaforskning kan fortsette arbeidet. Senteret har gitt gode og viktige bidrag til FNs klimapanel og nå kan det arbeidet fortsette. Vi kan bare ønske Bjerknessenteret lykke til, vi gleder oss til å følge senteret i årene som kommer, avslutter Schreiner.

Skrevet av:
Mette Mila Seniorrådgiver +47 22 03 72 75 mlm@forskningsradet.no
Publisert:
06.09.2012
Sist oppdatert:
13.09.2016