Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Nyhetsarkiv

97 treff
25.06.18

Alle SFF-ene som er midtveisevaluert får videre finansiering

Internasjonale vitenskapelige komiteer har evaluert de 13 sentrene for fremragende forskning som startet opp i 2013. Alle sentrene får finansiering i en ny femårsperiode, men fire av sentrene ble bedt om å arbeide fram en ny strategisk plan før de ble godkjent.
12.04.18

To fremstående norske forskere får 2,5 millioner euro hver fra ERC

To norske forskere får Advanced Grant fra Det europeiske forskningsrådet ERC til kreftsforskning og atferdsforskning. ERC finansierer prosjekter på høyeste faglige nivå og med grensesprengende muligheter. De to leder hvert sitt Senter for fremragende forskning (SFF).
05.02.18

Ikke vent med å søke ERC til du har en perfekt CV

Jill Walker Rettberg har fått to millioner euro fra Det europeiske forskningsrådet ERC for å forske på hvordan vi oppfatter oss selv og verden rundt oss gjennom ny teknologi. Hun er glad for at hun ikke ventet med å søke ERC til alle hullene i CV-en var dekket.
17.08.17

Nå kan du ta Horisont 2020-kurs hjemme i din egen stue

Har du ikke anledning å delta på Forskningsrådets Horisont 2020-kurs på Lysaker? Nå tilbyr vi tre e-læringskurs slik at du skal ha bedre sjanser for å lykkes i EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020. Registrer deg i vår kursportal og ta kursene når du vil og hvor du vil.
10.03.17

Ti nye sentre for fremragende forskning

Forskningsrådet gir ti forskningsmiljøer status som Senter for fremragende forskning (SFF). Sentrene får til sammen 1,5 milliarder kroner over ti år for å drive forskning på internasjonalt toppnivå.
06.12.16

Tre norske forskere får ERC-tildeling

Tre norske forskere får om lag 18 millioner kroner hver fra Det europeiske forskningsrådet ERCs "Consolidator Grant", som gis til fremragende forskere med grensesprengende prosjekter.
12.10.16

Tre av fem ERC-tildelinger går til SFF

Sentrene for fremragende forskning spiller en sentral rolle for norsk gjennomslag i ERC. Nærmere 60 prosent av ERC-tildelingene til norske forskningsmiljøer går til forskere som er tilknyttet en SFF.
13.09.16

Tre unge norske forskere får ERC-finansiering

Tre forskere ved norske institusjoner får flere millioner kroner hver fra Det europeiske forskningsrådet ERCs Starting Grant.
29.06.16

Tildeling av nye SFF-er skjer i mars 2017

Forskningsrådet har tidligere varslet at tildeling av nye SFF-er vil skje i desember. Det er nå klart at tildelingen må utsettes til mars 2017.
22.06.16

Ny policy for forskerrekruttering skal øke samspill og internasjonal mobilitet

Forskningsrådet har laget ny policy for rekruttering til forskning. Policyen skal øke samspillet mellom akademia og arbeidslivet og gjøre det lettere for unge forskere å få internasjonal erfaring.
09.05.16

Hvem bør vinne Forskningsrådets priser?

Send oss navn på dem du mener fortjener Forskningsrådets priser. Det er fire kategorier: Unge fremragende forskere, Fremragende forskning, Formidlingsprisen og Innovasjonsprisen. Frist for forslag til Innovasjonsprisen er 1. juni. For de andre prisene er fristen 17. juni.
27.04.16

ERC-millioner til professor i Bergen

Kenneth Hugdahl ved Universitetet i Bergen har fått 25 millioner kroner fra Det europeiske forskningsrådet ERC for å forske videre på schizofreni. Det er andre gangen Hugdahl får ERCs prestisjetunge og ettertraktede finansiering.
22.04.16

Inntil en halv million i støtte for å forbedre ERC-søknad

Forskningsrådet oppretter en ordning der vi gir inntil 500.000 kroner i støtte til forskere som ikke har lykkes i andre runde med ERC-søknad og vil forsøke på nytt.
07.04.16

Norske søkere kan gjøre det bedre i Marie Skłodowska-Curie actions

Norske søkere sender for få søknader til EUs finansieringsordning for internasjonal forskermobilitet Marie Skłodowska-Curie actions. Institusjonene våre utnytter derfor ikke mulighetene like bra som andre lands.
15.03.16

SFF: 34 sentre går videre til andre runde

34 sentre blir invitert til å sende inn detaljert søknad om å bli nytt SFF. Søknadsfrist for andre runde er 25. mai og endelig avgjørelse tas i desember.
11.03.16

Ny pris for unge fremragende forskere – har du en kandidat?

Forskningsrådet har opprettet en pris for unge, fremragende forskere. Prisen skal gå til en forsker under 38 år som har vist høy faglig kvalitet, stor selvstendighet og vært nyskapende. Alle kan sende inn forslag til prisvinner.
26.02.16

ERC-finansiering til fire forskere

Ett Starting Grant og tre Consolidator Grant er resultatet så langt for norske søknader til Det europeiske forskningsrådet ERC i 2015. Resultatene for Advanced Grant kommer senere.
15.12.15

Hard konkurranse om å bli SFF

Forskningsrådet har mottatt 150 søknader om å bli SFF med en samlet søknadssum på 21,5 milliarder kroner. De tre største universitetene dominerer søkerlisten. I slutten av mars blir det klart hvem som går videre til trinn 2 i søknadsbehandlingen.
23.09.15

Store gjennombrudd ved SFF-ene

Sentrene for fremragende forskning står bak mange viktige gjennombrudd i år. Så langt i 2015 har sentrene publisert åtte artikler i Nature. Det er like mange som i hele 2014.
23.09.15

SFF-utlysningen er endelig

Søknadsfristen til SFF er 25. november kl 13. Nå er utlysningsteksten og vedleggene endelige. Siden utlysningen ble lagt ut i februar 2015 er det gjort en endring og et par nye maler for vedlegg er lagt ut. I tillegg er det gjort noen presiseringer i tekstene etter gode innspill fra søkere.
29.05.15

SFF-ene må skaffe seg internasjonal "standing"

De aller beste forskerne har tung internasjonal erfaring. De unge talentene med ambisjoner, må skaffe seg internasjonal erfaring. Sentre for fremragende forskning bør være først i søkerkøen og bli best i å hente hjem internasjonal finansiering.
19.05.15

ERC-millioner til tre norske forskere

Forskere ved Universitetet i Oslo, NTNU i Trondheim og Norsk institutt for luftforskning får Advanced Grant fra Det europeiske forskningsrådet.
24.03.15

Fire Consolidator Grants fra ERC til norske forskere

Fire forskere ved fire institusjoner har fått det prestisjefylte Consolidator Grant fra Det europeiske forskningrådet ERC.
20.03.15

FRIPRO satser på fagmiljøer med stort potensial

Med den nye søknadskategorien FRIPRO Toppforsk kan gode forskningsmiljøer søke om ekstra romslig og langsiktig finansiering. Midlene skal gjøre det mulig for dem å bli internasjonalt ledende. Forskningsrådet forventer at de som får midler søker ERC i prosjektperioden. Søknadsfristen til FRIPRO Toppforsk er 27. mai.
24.02.15

Stort spleiselag for sterke fagmiljøer

Universitetene og Forskningsinstituttenes Fellesarena har forpliktet seg til et nytt spleiselag med Forskningsrådet. Dette tredje fellesløftet i FRIPRO kan utløse 1,5 milliarder kroner over syv år.
23.02.15

Ser etter muligheter og motiverer potensielle søkere

Bjerknessenteret for klimaforskning i Bergen har sikret seg tre ERC-stipender det siste halvannet året. Et godt støtteapparat og rekruttering av de rette personene har gitt storgevinst. Suksessraten er over 50 prosent.
17.02.15

Ny SFF-utlysning i november

Forskningsrådet lyser for fjerde gang ut midler til Sentre for fremragende forskning, med søknadsfrist 25. november. Søknadsprosessen er endret fra forrige runde, og det er flere forhold institusjonene bør være oppmerksomme på allerede nå.
05.12.14

Over én milliard til nye FRIPRO-prosjekter

Forskningsrådet gir 1,07 milliard kroner til 159 prosjekter i Fri prosjektstøtte fra 2015. Takket være økte bevilgninger over statsbudsjettet innvilges støtte til et rekordhøyt antall prosjekter. Størst innvilgelsesprosent har unge forskertalenter.
05.12.14

Slik har Forskningsrådet støttet Moserne

I 1991 fikk de sitt hvert sitt doktorgradsstipend av Forskningsrådet. Siden den gang har flere hundre millioner kroner rullet May-Britt og Edvard Mosers vei fra Forskningsrådet, det meste gjennom virkemidler som hadde som mål nettopp å få frem verdensledende norske forskningsmiljøer.
04.12.14

Norsk forskning kan få rekordmange ERC-tildelinger

Tre norske forskningsprosjekter har fått millioner i årets ERC-tildeling. Av 22 norske søknader i andre runde i konkurransen om ERC Starting Grant og Consolidator Grant, venter 17 ennå på svar fra ERC. Norge kan ha håp om minst ti tildelinger denne gangen.