kompetansemeglerne fra oppstart i november 2017. Fotograf er Thomas Keilman, Forskningsrådet
The competence brokers from the start-up in November 2017. Photo: Thomas Keilman, Research Council.