NANO2021 work programme

The work programme provides an overview of

  • challenges, objectives and priorities
  • anticipated results, impacts and societal outcomes
  • available resources and budget

See: NANO2021 work programme (pdf).

Kontaktpersoner

Aase Marie Hundere

Turid Grøtli Aalholm

Utlysninger i NANO2021

25 Sep 2019

Søknadsfrist for Innovasjonsprosjekter i næringslivet

01 Oct 2019

Utlysningen for forprosjekter for små og mellomstore bedrifter gjenåpner

Utlysninger i NANO2021

ble bevilget til prosjekter i 2018

147,1millioner kroner

Se prosjektinformasjon og statistikk i Prosjektbanken til Forskningsrådet.

Ser du etter utlysninger?

Sjekk utlysninger